Rozmiar czcionki
Kontrast
Komunikaty Dyrektora

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Szanowni Rodzice, 

Drodzy Uczniowie, 

Rozpoczynając nowy rok szkolny, chciałbym zapewnić, że niezmiennie dokładamy wszelkich starań, by pobyt w szkole była dla wszystkich bezpieczny, a warunki nauki i pracy spokojne i w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe. W związku z wciąż panującą sytuacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie nadal obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stanowiące załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. Procedury znajdują się w zakładce POBIERZ – ORGANIZACJA ROKU 2021/2022 – RODZICE.Jesteśmy przygotowani pod kątem higieny i bieżącej dezynfekcji, wzorem minionego roku zmodyfikowany został grafik dyżurów pracowników obsługi w celu zagwarantowania stałego monitorowania czystości placówki podczas pobytu dzieci w szkole. Jednak tylko jeśli wszyscy podejdziemy odpowiedzialnie do wprowadzonych zasad, uda nam się zagwarantować dzieciom, by mogły cieszyć się nauką i skupić się na tym, co ważne zamiast na widmie potencjalnych zagrożeń.

Poniżej kilka najważniejszych informacji:

1. Wszystkich nas bezwzględnie obowiązują wytyczne MEiN, MZ i GIS w zakresie zachowania środków bezpieczeństwa, higieny i dystansu społecznego.

2. Pobyt w szkole osób trzecich ograniczamy do niezbędnego minimum; osoby przyprowadzające/odbierające uczniów pozostają w przedsionku przy portierni.

3. Z uwagi na fakt, iż wyprawka uczniów edukacji wczesnoszkolnej jest dość obszerna, proszę, by zamiast uczniów, dostarczyli ją wychowawcom klas rodzice podczas pierwszego zebrania (terminy zebrań zostały udostępnione w gablocie przy wejściu głównym oraz w zakładce POBIERZ – ORGANIZACJA ROKU 2021/2022 – RODZICE).

4. Plan lekcji został zmodyfikowany, aby w miarę możliwości uczniowie nie musieli zmieniać w ciągu dnia sali, w której prowadzone są zajęcia. Z uwagi na większą ilość oddziałów niż sal lekcyjnych oraz w trosce o efektywność procesu dydaktycznego nie było to możliwe w 100%. Niestety plan lekcji nie jest idealny, co wynika w znacznej mierze ze zmniejszonej ilości sal dydaktycznych w stosunku do ilości oddziałów. Ma to bezpośredni związek z pracami budowalnymi, w celu prowadzenia których musieliśmy czasowo odciąć część budynku w skrzydle południowym, „tracąc” niektóre sale oraz zamieniając jedną z sal dydaktycznych w świetlicę szkolną. Wierzymy, że w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022 sytuacja ulegnie radykalnej poprawie.

5. Dopóki warunki atmosferyczne będą sprzyjające, większość przerw uczniowie spędzać będą na dziedzińcu szkolnym. Dlatego oddziały klas 4- 8 odzież wierzchnią będą w tym okresie przechowywać w salach, w których przebywają, jak to zostało opisane w punkcie 1. „Procedury korzystania z szatni”.

6. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej na przerwy wychodzić będą rotacyjnie w godzinach ustalanych indywidualnie przez wychowawców w zależności od potrzeb.

7. Ciepłe posiłki będą wydawane w godz. 11:00 – 14:30, przy czym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spożywać będą je w salach lekcyjnych. Posiłki dostarczać będzie do sal wyznaczony pracownik szkoły.

8. Inauguracja roku szkolnego zostanie przeprowadzona w obrębie klas, tj. w formie spotkania z wychowawcą. Wyjątkiem są oddziały klas pierwszych, które spotkają się z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie przejdą do sal lekcyjnych. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

KLASA WYCHOWAWCA GŁÓWNY SALA GODZINA
1A Magdalena Jankowska 10 8:00 sala gimnastyczna
1B Justyna Nowicka 12
1C Joanna Wołodkiewicz 11
2A Anna Błachowska 7 8:00
2B Barbara Paterka* 6 8:30
2C Daria Firlik 10 8:00
3A Aleksandra Plucińska 11 8:00
3B Patrycja Komsta 7 9:00
3C Joanna Kaliszan 6 9:00
4A Aleksandra Stępka 1 8:00
4B Marcin Mroskowiak 2 8:00
4C Ewa Chudek 16 9:00
5A Dorota Jaskowicz 2 9:00
5B Dagmara Dux 4 9:00
6A Monika Matuszczak-Cierpisz 3 9:00
6B Izabela Zgórska 1 9:00
7A Anna Andrzejewska A2 9:00
7B Zofia Frąckowiak 13 9:00
7C Ewa Bręcz A2 8:00
8A Karolina Liszka 8 9:30
8B Ewa Radolak 3 8:00
8C Cezary Cieślak A1 8:00
8D Rafał Olejniczak 16 8:00

*zastępstwo: Karolina Liszka 

9. Do końca września zawieszony jest wynajem sal; nie będą w tym czasie odbywały się na terenie szkoły żadne zajęcia komercyjne prowadzone przez podmioty zewnętrzne.

10. Nie rezygnujemy z wycieczek, o ile ich organizacja i przebieg odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

11. Proszę o minimalizację pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

12. Nie rezygnujemy z narzędzi wprowadzonych w okresie zdalnego nauczania, wszyscy uczniowie mają darmowy dostęp do pakietu Office 365; w bieżącej pracy i w razie konieczności powrotu do pracy na odległość nauczyciele wykorzystywać będą aplikację Teams.

13. W trosce o zachowanie wymogów bezpieczeństwa zaleca się noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły.

14. Wchodząc do szkoły i opuszczając budynek, uczniowie korzystają z wejścia głównego (Wejście nr 1). Proszę mieć na uwadze, że tuż obok odbywają się prace budowlane i należy zachować szczególną ostrożność.

15. W razie pojawienia się nowych wytycznych otrzymają Państwo natychmiast informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Szanowni Państwo - proszę o zachowanie spokoju; wspólnym, zdyscyplinowanym działaniem zdołamy konstruktywnie rozwiązać każdy problem. Ten rok szkolny rozpoczynamy w utrudnionych warunkach, dlatego proszę o zrozumienie, zaufanie i współpracę. Jestem przekonany, że już za kilka miesięcy warunki pracy i nauki ulegną znaczącej poprawie.

Drodzy Uczniowie - przed Wami nowy rok szkolny, wielkie wyzwania i niesamowite przygody, cieszcie się nauką, wykorzystajcie każdy dzień, troski pozostawcie nam, dorosłym! Powodzenia!

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl