Rozmiar czcionki
Kontrast
Rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Projekt rozpoczął się w maju 2021, a zakończył w czerwcu 2021. Z naszej szkoły w projekcie wzięli udział chętni uczniowie z klasy szóstej. W projekt zaangażowały się szkoły z Portugalii, Macedonii, Turcji, Hiszpanii, Polski oraz nasza szkoła. Językiem komunikacji w projekcie był język angielski. Celem projektu było zaangażowanie uczniów z różnych krajów we wzajemną komunikację w języku angielskim. Projekt zakładał poznanie siebie i wzajemną współpracę przy tworzeniu wspólnej książki. W pierwszej części projektu uczniowie swoje szkoły i rodzime miejscowości. Każda szkoła tworzyła swoje logo projektu, a następnie wspólnie podczas głosowania zostało wybrane jedno logo projektu spośród tych nadesłanych przez wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Koordynatorzy projektu podzieli uczniów biorących udział w projekcie na grupy (Padlet). Druga część projektu zakładała wymianę krótkich maili o sobie w mieszanych grupach uczniów ze szkół partnerskich oraz wybór tematu historyjki, którą wspólnie mieli napisać (Padlet). W trzeciej części uczniowie w danej grupie tworzyli wspólną historyjkę, po kolei dopisując jej kolejne fragmenty. W efekcie wszystkie historie zostały zebrane w jedną książkę przy użyciu Story Jumper: KLIK! Na sam koniec w głosowaniu została wybrana najciekawsza historia spośród wszystkich stworzonych przez uczniów.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2021, a zakończył w maju 2021. Z naszej szkoły w projekcie wzięli udział chętni uczniowie z klasy piątej i szóstej. W projekt zaangażowały się szkoły z Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Jordanii oraz nasza szkoła z Polski. Językiem komunikacji w projekcie był język angielski. Celem projektu było rozbudzenie w uczniach ciekawości, poznanie piękna i odmienności kultury innych krajów jak również przedstawienie swojego kraju, miejscowości, szkoły oraz doskonalenie komunikacji w języku angielskim. Pierwsza część projektu zakładała stworzenie przez każdego uczestnika krótkiej prezentacji o sobie. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie mogli się bliżej poznać. W drugiej części uczniowie w grupach przygotowywali prezentacje, plakaty lub filmy video na temat swojego miasta. Prezentacje zawierały takie elementy jak: gastronomia, zwyczaje i tradycje, święta, ciekawe miejsca turystyczne, opis pogody. W trzeciej części uczniowie pracując w grupach tworzyli prezentacje dotyczące ich szkoły: wyposażenia samego budynku, otoczenia szkoły, typowego rozkładu dnia szkolnego, ciekawych imprez i wydarzeń szkolnych, w tym radzenia sobie w warunkach panującej pandemii. Wszystkie materiały były zamieszczane i komentowane na TwinSpace projektu oraz omawiane w grupach projektowych w rodzimych szkołach.

 mc01

mc02

mc03

mc04

mcs01

 

Projekt rozpoczął się w kwietniu i zakończył w czerwcu 2021. Podczas realizacji projektu uczniowie z klasy 2c oraz klas 7 i 8 tworzyli i wysyłali kartki do znanych osób z anglojęzycznego i niemieckiego obszaru językowego. Najpierw uczniowie wyszukiwali informacji o znanych osobach, odnajdywali ich adresy oraz podejmowali decyzję z jakiej okazji można przesłać pozdrowienia, np. z okazji urodzin, wydania nowej płyty, itd. W projekcie brały udział szkoły z Polski. Językiem komunikacji projektu był język polski, ale prace były wykonywane przez uczniów w języku angielskim oraz niemieckim. Celem projektu było rozbudzenie w uczniach ciekawości świata oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim. Uczniowie dzięki spotkaniom i konsultacjom nauczyli się jak składać życzenia w językach obcych, co umożliwiło im realny kontakt z rodzimymi użytkownikami języków obcych, których uczą się w szkole. Te działania bardzo zintegrowały społeczność szkolną przy realizacji zadania metodą projektu.

 postacrd01

postacrd02

postacrd03

Projekt kulinarny w którym wzięliśmy udział ze szkołami z Turcji i Jordanii polegał na tym, że każda ze szkół przygotowywała potrawy swoje narodowe ze szczególnym uwzględnieniem tych zdrowych. Uczestnicy projektu w warunkach domowych przygotowywali potrawy na każdą porę dnia, tj. na śniadanie, obiad, kolację i deser. Następnie szkoły publikowały przepisy i zdjęcia potraw na platformie TwinSpace. Uczestnicy projektu pobierali przepisy i uczniowie ze szkół projektowych wykonywali potrawy partnerskich szkół. Następnie publikowali swoje dokonania również na stronie etwinning. W trakcie projektu odbyły się trzy spotkania na platformie TwinSpace - jeden nauczycielski i dwa uczniowskie. Celem tych spotkań było lepsze poznanie i możliwość rozmowy online. W projekcie zostały przeprowadzone dwie ankiety online. Jedna przed rozpoczęciem projektu dotyczyła znajomości angielskiego i państw uczestników  w projekcie. Druga ankieta na zakończenie projektu sprawdzała na ile poszerzyliśmy swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego. Test wykazał znaczny postęp w poszerzeniu kompetencji językowych.

hf

healthyfood

O konieczności zdrowego odżywiania nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Okazuje się, że zdrowe jedzenie jest również bardzo smaczne. Dowiedzieli się tego uczestnicy projektu Healthy food is really good. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie przystąpili do projektu eTwinning Healthy food is really good a partnerami naszej szkoły w tym projekcie są szkoły z Turcji i Jordanii. W projekcie tym poznajemy zasady zdrowego odżywiania się, poznajemy potrawy typowe dla krajów naszych zagranicznych partnerów oraz wymieniamy się przepisami, które potem wykonamy. Ponadto, uczniowie prezentują swoją lokalną zdrową żywność, ucząc się ich angielskich nazw. Mają okazję zapoznać rówieśników z zagranicy oraz poszerzać znajomość języka angielskiego w kontaktach online za pośrednictwem platformy eTwinning.

 

Dżem z bakłażanów /Turcja/

Ingredients for Eggplant Jam Recipe


2 glasses of water

5-6 small eggplants

2 glasses of  sugar

1 tablespoon of lemon juice

1 lemon salt
............................
First peel the eggplants.

Cut the eggplants into 4 pieces and soak them in salted water for 15minutes.

Fill the pot with water, add lemon salt and cook until soft.When the eggplants are soft, take them out of the water. Add  water and sugar to cook then add lemon juice. Then cool it.

Put in the jar and store in a cool and dry place.

Enjoy your meal!!

Krajowa Odznaka Jakości

Udział w projekcie to nietypowy sposób, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Głównym celem projektu było stworzenie papierowych lub cyfrowych kartek dla Polski z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie w kreatywny sposób uczcili „urodziny” Polski tworząc prace plastyczne oraz wykonując różne zadania projektowe. W projekcie udział brały szkoły z Polski, polonijne oraz zagraniczne. Uczniowie tworzyli kartki dla Polski- w postaci rysunków, wydzieranek oraz kartek tworzonych w Paint i Paint 3D. Ponieważ od września w ramach zajęć poznajemy program Paint, wiele prac powstało waśnie w tym programie. Dla partnerów projektu stworzyliśmy puzzle z naszych prac oraz wykreślankę (Otrzymaliśmy informację od uczniów z SP25 w Bydgoszczy, że nasze prace bardzo im się podobały). Podczas korzystania z urządzeń cyfrowych uczniowie stosowali zasady bezpieczeństwa oraz netykiety. Udział w projekcie rozpoczęliśmy od dodania naszej szkoły do mapy szkół biorących udział w projekcie. W ramach działań projektowych stworzyliśmy wspólnie z naszymi projektowymi partnerami filmiki, książeczki i prezentacje. Włączyliśmy się w tworzenie książki „Dla Ciebie Polsko”. Dołączyliśmy również do wspólnego dzieła partnerów projektu jakim była książka online „Kartka dla Polski”. Działania związane z obchodami Święta Niepodległości w naszej szkole opisaliśmy na specjalnie stworzonej stronie, dzięki czemu inne klasy mogły obejrzeć efekty naszej pracy. Działania w projekcie rozpoczęliśmy jeszcze przed wprowadzeniem zdanego nauczania. Większość prac postało więc w szkole pod okiem wychowawcy. W ramach zadań w projekcie uczniowie zdobyli również umiejętność pisania życzeń oraz komunikowania się w zespole. Uczyliśmy się projektować kartkę, poznawaliśmy prace uczniów z Polski oraz innych krajów europejskich. Podczas ewaluacji projektu uczniowie stwierdzili, że najbardziej podobało im się tworzenie kartek dla Polski oraz nagrywanie łamańców językowych. Poprzez działania projektowe uczniowie uświadomili sobie wagę obchodzenia rocznic narodowych, a poprzez udział w projekcie poznali nowy sposób wyrażania patriotyzmu. Kolejne efekty projektu to szacunek wobec postaw uczniów z Polski i zagranicy, świadomość, że różnorodność postaw i sposobów myślenia ludzi z różnych części świata wzbogaca go, czyniąc go ciekawszym miejscem. Nasze działania w projekcie zostały docenione przyznaniem Krajowej Odznaki Jakości eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Celem projektu było zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego oraz z zasadami bezpiecznych zabaw w szkole i na boisku szkolnym. Zakładał on uświadomienie dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są one narażone w drodze do szkoły i ze szkoły, do domu oraz w szkole. Celem było również wypracowanie wspólnego kodeksu bezpiecznego zachowania na ulicy i w szkole, budowanie wzajemnej relacji w klasie oraz poznanie i korzystanie z różnych narzędzi TIK. W pierwszej części projektu powstała mapa partnerów projektowych. Wspólnie zostały ustalone zadania do wykonania w ramach projektu, podczas spotkania online podzieliłyśmy się zadaniami. Stworzone zostały filmy, książeczki i prezentacje. Uczniowie pracowali w grupach klasowych oraz indywidualnie np. wykonując zadania od innych klas. Zadania projektowe budziły kreatywność i motywowały do pracy. Uczniowie wykonywali zadania interaktywne wykorzystując różne programy i aplikacje. Zorganizowane zostały również spotkania online podsumowujące projekt, podczas których uczniowie wzajemnie zadawali sobie zagadki dotyczące ruchu drogowego, znaków drogowych oraz bezpieczeństwa na drodze. Rezultatem projektu jest wypracowanie przez uczniów kodeksu bezpieczeństwa na drogach oraz filmu edukacyjnego o bezpieczeństwie w szkole. Zadania ustalone wspólnie z partnerami projektowymi urozmaiciły nasz czas podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Zadania pozwoliły oderwać się od podręczników, a jednocześnie realizować podstawę programową, wzbogacając przy tym wiedzę uczniów oraz rozwijając wiele kompetencji, w tym umiejętności współpracy. Uczniowie tworzyli klasowy kodeks zachowania, nagrywali filmiki, poznawali zasady ruchu drogowego. Dla partnerów projektu tworzyliśmy stworki na dobre humorki, które następnie wysłaliśmy pocztą. Nasze trafiły do uczniów klasy 1c SP 39 w Gdańsku. Dzięki projektowi uczniowie mojej klasy w ciekawy sposób zostali wprowadzeni w temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Dzięki praktycznym działaniom o wiele szybciej przyswoili niezbędne informacje. Jedną z największych korzyści jaką odniosła nasza szkoła było ukazanie zaangażowania i kreatywności uczniów w działaniach projektowych. Na zakończenie projektu dokonaliśmy ewaluacji projektu. Uczniowie ocenili w jakim stopniu podobały im się zrealizowane zadania. Moja klasa jednogłośnie stwierdziła, że najfajniejszymi zadaniami w projekcie były gry interaktywne oraz nagrywanie filmiku gadającego znaku drogowego.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl