Rozmiar czcionki
Kontrast
Dyrekcja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie


Wojciech Szulc - dyrektor 

Nauczyciel dyplomowany, historyk, anglista, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ze szkolnictwem związany niemal od początków pracy zawodowej, z czego praktycznie cały okres dotychczasowej kariery zawodowej przypada na pracę w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Poza pracą w charakterze nauczyciela historii i języka angielskiego pełnił także funkcje opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, administratora uczniowskiego forum internetowego, opiekuna szkolnego koła pasjonatów gier strategicznych, przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych, a od 2008 roku wicedyrektora szkoły. W 2016 roku wyróżniony prestiżowym tytułem „Dyrektora z Pasją” za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, realizowanie ciekawych inicjatyw, inspirowanie nauczycieli i uczniów oraz wyróżnianie się na rynku usług edukacyjnych. Jest jednym z trojga pierwszych laureatów ogólnopolskiego konkursu dla dyrektorów zorganizowanego przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze i „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”. Przewodniczący zespołu egzaminatorów zewnętrznych OKE w Poznaniu w zakresie języka angielskiego. Od 1 września 2017 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Prywatnie działa charytatywnie jako administrator ogólnopolskiego forum internetowego osób ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej, którego wspólnie z żoną jest inicjatorem i założycielem. Zainteresowania: akwarystyka, wędkarstwo, informatyka, literatura, planszówki, majsterkowanie, modelarstwo, rajdy samochodowe, łucznictwo tradycyjne, leatherworking.

 

Można robić coś z pasją, lub nie robić tego wcale.


Każdego dnia wymagam od siebie stuprocentowego zaangażowania. Tego samego oczekuję od moich współpracowników. Staram się budować szkołę, do której uczniowie chętnie przychodzą, rodzice pragną posłać swoje dzieci a nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni po prostu lubią w niej pracować. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. Z radością przyjmę wszelkie uwagi, sugestie, pomysły czy konstruktywną krytykę służące dalszemu rozwojowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.
kontakt mailowy: wojciechszulc@spoko.edu.pl lub za pośrednictwem dziennika elektroniczngo.
 

kliszkaKarolina Liszka - wicedyrektor 

 

Nauczyciel mianowany, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, tutor, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Tworzy programy wychowawcze, sprzyjające rozwijaniu dobrych nawyków u dzieci, m.in. „Bonita”, „Bonita Junior”. Lubi wyzwania, stosuje kreatywne metody nauczania, oparte na współpracy, tolerancji i odwadze. Wszelkie działania i inicjatywy koncentruje na uczniach. Stara się „budować na tym, co dziecko już umie”, stwarzać optymalne warunki do nauki i rozwoju. Uczy i wychowuje w myśl zasady: „najpierw wymagaj od siebie, potem od innych”. W codziennej pracy odchodzi od edukacji frontalnej na rzecz projektowej, stosuje ocenianie kształtujące. Prowadzi zajęcia z tutoringu rozwojowego i naukowego, których nadrzędnym celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału młodego człowieka (podejście holistyczne). Współpracuje z Collegium Wratislaviense z Wrocławia, regularnie uczestnicząc w Ogólnopolskich Kongresach Tutoringu. Chętnie wymienia się doświadczeniami i wiedzą z innymi tutorami. Współdziała z nauczycielami i rodzicami, co sprzyja efektywności pracy. Nominowana w plebiscycie „Nauczyciel na medal”. Prywatnie: lubi sport i kocha góry. Zainteresowania: literatura, ogród, gotowanie.

 

Kontakt mailowy: karolina.liszka@spoko.edu.pl  lub za pośrednictwem dziennika.

 
 

 W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl