Rozmiar czcionki
Kontrast
Dyrekcja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZALASEWIE

Klasa Godzina Sala
8a [6]

8:00

gimnastyczna

8b [1]
3a [001]

10:00

gimnastyczna

3b [005]
3c [11]
1a 8:30 10
1b 8:30 006
1c 8:30 001
1d 8:30 003
1e 8:30 11
2a 11:30 10
2b 11:30 006
2c 11:30 003
2d 11:30 004
2e 11:30 002
4a 9:00 12
4b 9:00 A2
4c 9:00 6
5a 10:00 3
5b 7:00 4
5c 9:00 14
6a 9:00 A1
6b 9:00 13
6c 9:00 5
7a 10:00 8
7b 10:00 7
 
 

kliszkaKarolina Liszka - wicedyrektor/ PO dyrektor

 

Nauczyciel mianowany, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, tutor, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Tworzy programy wychowawcze, sprzyjające rozwijaniu dobrych nawyków u dzieci, m.in. „Bonita”, „Bonita Junior”. Lubi wyzwania, stosuje kreatywne metody nauczania, oparte na współpracy, tolerancji i odwadze. Wszelkie działania i inicjatywy koncentruje na uczniach. Stara się „budować na tym, co dziecko już umie”, stwarzać optymalne warunki do nauki i rozwoju. Uczy i wychowuje w myśl zasady: „najpierw wymagaj od siebie, potem od innych”. W codziennej pracy odchodzi od edukacji frontalnej na rzecz projektowej, stosuje ocenianie kształtujące. Prowadzi zajęcia z tutoringu rozwojowego i naukowego, których nadrzędnym celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału młodego człowieka (podejście holistyczne). Współpracuje z Collegium Wratislaviense z Wrocławia, regularnie uczestnicząc w Ogólnopolskich Kongresach Tutoringu. Chętnie wymienia się doświadczeniami i wiedzą z innymi tutorami. Współdziała z nauczycielami i rodzicami, co sprzyja efektywności pracy. Nominowana w plebiscycie „Nauczyciel na medal”. Prywatnie: lubi sport i kocha góry. Zainteresowania: literatura, ogród, gotowanie.

 

Kontakt mailowy: karolina.liszka@spoko.edu.pl  lub za pośrednictwem dziennika.

 
 

 Wojciech Szulc - dyrektor szkoły 01.09.2012 r. - 15.04.2024 r.

Nauczyciel dyplomowany, historyk, anglista, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.  Poza pracą w charakterze nauczyciela historii i języka angielskiego pełnił także funkcje opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, administratora uczniowskiego forum internetowego, opiekuna szkolnego koła pasjonatów gier strategicznych, przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych, a od 2008 roku wicedyrektora szkoły. Egzaminator zewnętrzny w zakresie języka angielskiego. Wieloletni współpracownik Oficyny  MM i miesięcznika "Szkoła". Autor artykułów i serii felietonów. W 2012 roku objął funkcję dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, a od 2017 roku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. W 2016 roku wyróżniony tytułem "Dyrektora z pasją" za wyjątkowe osiągnięcia w zarządzaniu oświatą. W 2024 roku szkoła pod jego kierunkiem uzyskała Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości i ujęta została w rankingu najlepszych szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu terytorialnego. W tym samym roku został powołany do pełnienia funkcji Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty. Prywatnie działał charytatywnie jako administrator ogólnopolskiego forum internetowego osób ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej, którego wspólnie z żoną jest inicjatorem i założycielem. Zainteresowania: akwarystyka, informatyka, literatura, planszówki, majsterkowanie, modelarstwo, rajdy samochodowe, łucznictwo tradycyjne, leatherworking.
 

 

"Można robić coś z pasją, lub nie robić tego wcale." Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl