Rozmiar czcionki
Kontrast
Historia - pierwsza dekada

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Historia Gimnazjum rozpoczyna się w roku 1999, kiedy to w związku z reformą systemu oświaty powołano do istnienia I Gimnazjum w Swarzędzu. 9 kwietnia tego samego roku Zarząd Gminy powierzył obowiązki dyrektora gimnazjum pani Bożenie Mrugas. To właśnie jej przypadło zadanie skompletowania kadry dla nowej szkoły. Nowo powołani członkowie Rady Pedagogicznej przy współudziale rodziców i uczniów opracowali Program Wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum utworzono 6 oddziałów dla 137 uczniów. W drugim roku pracy w gimnazjum pracowało 24 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi, a w 11 oddziałach uczyło się 272 uczniów. Sale lekcyjne zostały odnowione i estetycznie urządzone. Powstała dobrze wyposażona pracownia komputerowa. Pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w czerwcu 2002r. Od tego czasu tradycją szkolną stał się Bal Absolwentów. Wiele innych imprez organizowanych przez nauczycieli w pierwszych latach funkcjonowania szkoły weszło na stałe do kalendarza imprez. Mamy więc Andrzejki, Mikołajki, Dzień Europejczyka, Wigilię szkolną, Zielony tydzień, zawody sportowe w Dniu Dziecka i wiele innych. 1 września 2004 roku obyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku Gimnazjum w Zalasewie. Nowoczesny, przestronny gmach oddano do użytku 1 września 2005 roku. Wraz z otwarciem nowego budynku i inauguracją roku szkolnego 2005/2006 miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika i poświęcenia sztandaru. W roku 2008 nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły. Panią Izabelę Wandycz zastąpił pan Wojciech Szulc. Rok później - we wrześniu 2009 roku - szkoła uzyskała certyfikat jakości ISO obejmujący "Świadczenie usług edukacyjnych i wychowawczych w zakresie gimnazjum". Uruchomiono także drugą nowoczesną pracownię komputerową w całości opartą o oprogramowanie typu OpenSource. W ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności naszego gimnazjum wypracowaliśmy skutecznie funkcjonujący system nauczania i wychowania. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie w szkołach średnich, wielu z nich podejmuje naukę w renomowanych liceach. Nauka w naszym gimnazjum składa się nie tylko z obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych. Prężnie działają koła przedmiotowe, Samorząd Uczniowski, Klub Mollegro, Koło Misyjne, Klub Doskonalenia Osobowości i Działań Twórczych, systematycznie ukazuje się gazetka szkolna „WiChajster", na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi, sportowymi i artystycznymi. Jesteśmy dumni, że uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły są pozytywnie postrzegani w środowisku lokalnym i ten wizerunek dobrej szkoły chcemy nadal budować.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl