Rozmiar czcionki
Kontrast
Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

banner erasmusb

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że 1 września 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „An Active and Aware European” przygotowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+- akcja szkolna KA1. Projekt będzie trwał od września 2019 r. do marca 2021 r. Projekt ten jest całkowicie finansowany ze środków z Unii Europejskiej. Dofinansowanie wynosi 20 599,00 euro. W ramach projektu siedmioro nauczycieli wyjedzie (lub już wyjechało) na kursy metodyczne lub językowe do wybranych krajów Unii Europejskiej. Czworo z tych nauczycieli wybrało Anglię, dwoje nauczycieli pojedzie do Irlandii. Jeden nauczyciel będzie się szkolił na Malcie. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoły, które zostały wcześniej wykazane przez nauczycieli, uczniów i dyrekcję szkoły.

Głównymi celami projektu są:

- podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników szkoły, co przełoży się na zwiększenie jakości pracy szkoły,

- kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wśród uczniów,

- nawiązanie współpracy międzynarodowej,

- poszerzenie wiedzy na temat nowych technologii,

- rozwijanie umiejętności planowania, realizacji i ewaluacji projektu,

- zdobycie wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Nauczyciele wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w czasie lekcji, zajęć dodatkowych i imprez szkolnych, co pozytywnie wpłynie na uczniów naszej szkoły.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl