Rozmiar czcionki
Kontrast
eTwinning 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Działania projektowe

Nowy rok zaczynamy od sukcesu uczniów klasy 3b. Ich udział w projekcie eTwinning ” 24 zadania na czas oczekiwania 2019″ został nagrodzony Krajową Odznakę Jakości. Projekt „24 zadania na czas oczekiwania 2019” miał na celu poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych z różnych zakątków Polski bez korzystania z podręczników szkolnych. Zakładał on utworzenie interaktywnego kalendarza adwentowego dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych. Celem projektu było również umilenie uczniom czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia poprzez ciekawe zadania, gry, łamigłówki i inne rozrywki umysłowe o tematyce świątecznej. Założeniem było również wzbogacenie edukacji szkolnej w zakresie tematyki świątecznej o ciekawe formy i metody pracy, dzięki którym uczniowie mięli możliwość aktywne działać i uczyć się poprzez zabawę. W kalendarzu znalazły się zadania muzyczne, matematyczne, polonistyczne, quizy, zagadki, a także działania plastyczne. Nie mogło również zabraknąć szyfrów i kodowania. Aby wykonać zadania, uczniowie musieli poznać różne narzędzia TIK. Poprzez swoją aktywność udoskonalali umiejętności pracy samodzielnej oraz grupowej. Doskonalili krytyczne myślenie, kreatywność, a także myślenie logiczne. Zadania z wykorzystaniem narzędzi TIK dały nam możliwość poszerzenia naszych zainteresowania. Kalendarz interaktywny z pewnością wzbogacił edukację wczesnoszkolną w okresie świątecznym, czyniąc ją atrakcyjniejszą. Interaktywne zadania pozwoliły oderwać się od podręczników, a jednocześnie realizować podstawę programową, wzbogacając przy tym wiedzę uczniów oraz rozwijając wiele kompetencji, w tym umiejętności współpracy. W niecały miesiąc trwania projektu zdecydowanie wzrosła umiejętność uczniów w zakresie obsługi komputera i poruszania się w świecie wirtualnym, co z pewnością zaowocuje w przyszłości sensownym korzystaniem z mediów.

Europejska Odznaka Jakości

Projekt miał na celu ukazanie uczniom problemu ginących gatunków zwierząt. W ramach projektu dzieci poznały zagrożone gatunki zwierząt, oraz poszukiwały sposobów niesienia im realnej pomocy. Poprzez kontakt z tytułowymi maskotkami projektu: Jeżem Jerzym i Rysiem Ryszardem, maskotkami innych ginących gatunków, budowana była więź emocjonalna ze zwierzętami i kształtowane postawy odpowiedzialności za otaczającą przyrodę. Celem projektu było kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem TIK oraz poznanie ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Poprzez działania projektowe kształtowane były postawy odpowiedzialności za otaczającą przyrodę. Uczniowie szukali przyczyn spadku liczebności wybranych gatunków zwierząt oraz szukali sposobów na ich ochronę. Rozwijane były również kompetencje językowe uczniów, doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie inwencji twórczej. W ramach działań projektowych podejmowane były działania na rzecz pomocy rysiom w opolskim ZOO. Zadania realizowane były w ramach edukacji przyrodniczej oraz zajęć rozwijających kreatywność. Każda grupa projektowa wybierała zwierzę, które miała za zadanie przybliżyć pozostałym partnerom. Wspólnie tworzyłyśmy zadania interaktywne oraz zadania dotyczące żubrów. Stworzony został Album podróży maskotek projektowych, oraz Zwierzęca Książka Kucharska, gdzie projektowi partnerzy wrzucali swoje przepisy kulinarne. Każda klasa szykowała również zadania dla swoich partnerów. Album z podróży maskotek oraz zadania wrzucane były na stronę internetową projektu. Interaktywne zadania pozwoliły oderwać się od podręczników, a jednocześnie realizować podstawę programową, wzbogacając przy tym wiedzę uczniów oraz rozwijając wiele kompetencji, w tym umiejętności współpracy. Uczniowie wykonywali zdjęcia, tworzyli grę planszową, redagowali podpisy do ilustracji, tworzyli wpisy na głównej stronie projektu podsumowujące nasze zadania. Doskonalili krytyczne myślenie, kreatywność, a także myślenie logiczne. Zadania z wykorzystaniem narzędzi TIK dały nam możliwość poszerzenia naszych zainteresowania. Przez okres udziału w projekcie zdecydowanie wzrosła umiejętność uczniów w zakresie obsługi komputera i poruszania się w świecie wirtualnym, co z pewnością zaowocuje w przyszłości sensownym korzystaniem z mediów. Za realizację projektu otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości. W październiku 2020r przyznano nam Europejską Odznakę Jakości za działania projektowe. W listopadzie otrzymaliśmy wiadomość, że partnerzy projektu zostali oficjalnymi sponsorami rysia karpackiego w opolskim zoo.

Certyfikat za udział w projekcie

Projekt realizowany by w roku szkolnym 2019/ 2020. Inspirację do powstania projektu była piosenka Andrzeja Sikorowskiego i zespołu Pod Budą „Listy do świata”. Projekt zakładał uświadomienie uczniom zagrożeń płynących ze zmian klimatycznych, ekologicznych i społecznych. Uczniowie podejmowali działania na rzecz ekologii, ludzi i zwierząt, zmierzające do „naprawy” świata poprzez działania w swoim najbliższym otoczeniu. W ramach projektu napisaliśmy list do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z prośbą o zakaz wpuszczania na teren gminy cyrków z żywymi zwierzętami. Zorganizowaliśmy zbiórkę elektrośmieci, założyliśmy kwietną łąkę, zbudowaliśmy budki lęgowe dla ptaków. W ramach pomocy dla zwierząt zorganizowaliśmy razem z klasą 2a zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku w Skałowie. Stworzyliśmy również prace plastyczne przedstawiające tytułowe lęki i marzenia dzieci, które następnie przesłaliśmy do Szkoły, gdzie powstała wystawa prac wszystkich uczestników projektu. Zwieńczeniem projektu była Książka „Ekologiczne postanowienia”. Za działania w projekcie otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości.

Certyfikat eTwinning

Kolejny sukces klasy 3b! Marzec przywitał nas wspaniałą informacją - otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości na działania w projekcie eTwinning „Ortograficzna wyprawa”. Projekt skierowany był do uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej, brało w nim udział 21 szkół z całej Polski. Założeniem projektu było podniesienie sprawności ortograficznej uczniów oraz wytworzenie motywacji do nauki ortografii. W trakcie realizacji projektu uczniowie przenieśli się do bajkowej krainy, w której rządzi królowa Ortografia. Na Krainę Ortografii podstępnie napadł Zgrzyt Ortograf wraz z armią byków ortograficznych. Z Komnaty Tajemnic wykradli kufry z tajemnicami królowej i ukryli je w różnych miejscach owej krainy. Uczniowie wezwani na pomoc przez królową mięli za zadanie odnaleźć kufry oraz zaszyfrowane do nich klucze, odczytać tajemnice i stanąć do walki z armią Zgrzyta Ortografa poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. Zadania wymagały aktywności uczniów ze wszystkich obszarów edukacji. Pisaliśmy listy i bajki, tworzyliśmy komiksy i gry ortograficzne. Interaktywna mapa Krainy Ortografii oraz zorganizowane niezwyczajne lekcje online z naszymi projektowymi partnerami z pewnością wzbogaciły edukację polonistyczną w naszej klasie. Podczas spotkań online sprawdzaliśmy nasze umiejętności ortograficzne. Owocem naszej wspólnej pracy jest m. in. strona internetowa https://ortograficznawypra.wixsite.com/projekt

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl