Rozmiar czcionki
Kontrast
Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

banner erasmusb

Uczestnicy Erasmus+

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Zalasewie rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ o tytule „Aktywny i Świadomy Europejczyk”. Głównymi celami projektu są podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników szkoły, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wśród uczniów, poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii i zdobywanie wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. W ramach projektu pięcioro nauczycieli...

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Zalasewie rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ o tytule „Aktywny i Świadomy Europejczyk”. Głównymi celami projektu są podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników szkoły, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wśród uczniów, poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii i zdobywanie wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. W ramach projektu pięcioro nauczycieli wzięło udział w zagranicznych kursach metodycznych i językowych. Dzięki tym kursom nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji, poznania nowych kultur, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Trójka nauczycieli wyjechała na kurs metodyczny do Oxfordu. Dwoje nauczycieli wzięło udział w kursach językowych zorganizowanych w Dublinie i Cambridge. Przed rozpoczęciem kursów nauczyciele przygotowywali się pod kątem językowym, pogłębiali wiedzę o kraju, do którego mieli wyjechać oraz przygotowywali potrzebną dokumentację. W trakcie kursów uczestnicy poznali nowe, kreatywne metody pracy z uczniami w różnym wieku z wykorzystaniem filmów, bajek, piosenek, gier językowych i nowoczesnych technologii w tym przydatnych w nauczaniu różnych przedmiotów aplikacji. Zajęcia odbywały się głównie w formie warsztatów, pracy w parach czy grupach. Kursy skupiały się również na aspektach społeczno-kulturowych, umożliwiając wymianę doświadczeń nauczycieli z różnych zakątków świata, uczących w różnych systemach edukacyjnych. W trakcie kursów, oprócz zajęć metodycznych, nauczyciele mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczkach krajoznawczych i kulturowych, w czasie których pogłębiali wiedzę z historii, geografii i kultury danego miasta, regionu i kraju. Kursy te były świetną okazją do zdobycia wielu cennych doświadczeń, które nauczyciele przekazują innych nauczycielom oraz uczniom naszej szkoły. W nowym roku szkolnym będziemy kontynuować projekt. Kolejnych dwóch nauczycieli wyjedzie na kursy zagraniczne. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Agencji Narodowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat aktualnych programów i projektów finansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy również do śledzenia informacji na temat naszego projektu „Aktywny i Świadomy Europejczyk” na szkolnej stronie internetowej www.spoko.edu.pl w zakładce Erasmus+

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl