Rozmiar czcionki
Kontrast
To warto wiedzieć!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Profilaktyka w Zalasewie

Działania profilaktyczne zawsze były i są jednym z głównych i najważniejszych celów programu wychowawczego naszej szkoły. Dlatego wzorem lat ubiegłych, (po przerwie związanej z pandemią) zaprosiliśmy do współpracy pana Karola Łuszczka z Komisariatu Policji w Swarzędzu, który przeprowadził dla naszych uczniów akcję edukacyjno-informacyjną „Dwie strony sieci”. Tematyka zajęć dotyczyła zagrożeń najczęściej występujących w sieci, przede wszystkim przeciwdziałania tzw. hejtowi oraz mowie nienawiści. Poinformowano uczniów, aby zachowywali szczególną ostrożność korzystając z Internetu i pamiętali o prawach, ale też i o obowiązkach, czyli o odpowiedzialności oraz wzajemnym poszanowaniu praw drugiego człowieka. Natomiast wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości powinny być zgłaszane osobie dorosłej. Uczniowie dowiedzieli się, co zrobić, aby korzystanie z Internetu, które przecież daje mnóstwo korzyści, było także bezpieczne. Spotkania w podziałach na małe grupy odbyły się 8 i 22 listopada 2022r w auli szkoły. Ponadto w klasie 5a odbyły się warsztaty „Nie daj się zaplątać w sieć” , które również prowadził policjant Karol Łuszczek. Zajęcia obejmowały podobną tematykę, ale sposób przekazywania informacji dostosowany był do wieku i możliwości rozwojowych odbiorców. Uczniowie na koniec otrzymali podkładki pod myszki do komputerów, które zawierały wymowne hasło i rysunek trafiający do wyobraźni uczestników. Na tym oczywiście działania profilaktyczne nie kończą się. Już w grudniu zaczynają się warsztaty zapobiegające szeroko rozumianym uzależnieniom, które poprowadzi terapeuta uzależnień, pani Maria Hojczyk –Ibron ze Stowarzyszenia Żagiel w Swarzędzu. Program ma na celu ograniczenie i eliminowanie zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie czynników chroniących. Podczas warsztatów kształtowane są umiejętności interpersonalne, umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach, a także promowany jest zdrowy styl życia. Program przeznaczony jest dla klas siódmych i ósmych i będzie kontynuowany w styczniu 2023r.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl