Rozmiar czcionki
Kontrast
eTwinning 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Na zdjęciu działania projektowe

Z końcem lutego klasa 1a zakończyła działania w międzynarodowym projekcie eTwinning "ABC be safe with me". Projekt skierowany był do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zakładał podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w naszych placówkach (szkołach, przedszkolach), bezpieczeństwa na drodze, w Internecie, a także w domu. Poprzez działania projektowe uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie odpoczywać. Uczestnicy projektu wyrobili w sobie dobre nawyki i prawidłowe zachowanie w trudnych sytuacjach. Celem projektu było...

Z końcem lutego klasa 1a zakończyła działania w międzynarodowym projekcie eTwinning "ABC be safe with me". Projekt skierowany był do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zakładał podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w naszych placówkach (szkołach, przedszkolach), bezpieczeństwa na drodze, w Internecie, a także w domu. Poprzez działania projektowe uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie odpoczywać. Uczestnicy projektu wyrobili w sobie dobre nawyki i prawidłowe zachowanie w trudnych sytuacjach. Celem projektu było rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz nabycie umiejętności wyrażania siebie na różne sposoby.

Projekt składał się z kilku działów:

1) bezpieczny wypoczynek,

2) bezpieczeństwo w naszych placówkach

3) bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły oraz ze szkoły),

4) bezpieczeństwo w internecie,

5) bezpieczeństwo w domu.

Poprzez działania projektowe uczniowie rozwijali umiejętności takie jak: współpraca, solidarność, kreatywność, tolerancja i empatia. Uczniowie chętnie i w kreatywny sposób realizowali zadania projektowe. Projekt integrował treści nauczania edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej, informatycznej, plastycznej oraz technicznej. Podczas pracy nad projektem rozwijaliśmy kompetencje cyfrowe- poznaliśmy kilka nowych programów. Uczniowie rozwijali wyobraźnię, spostrzegawczość, swoją ciekawość świata, myślenie przyczynowo- skutkowe, odkrywali nieszablonowe rozwiązania. Uczyli się odpowiedzialności za swoje zadania. Mocną stroną projektu był aspekt społeczny. Kompetencje dzieci w tej dziedzinie rozwijały się naturalnie poprzez wspólne prace. Organizowane były spotkania online, uczniowie wykonywali zadania przesłane od partnerów projektowych, a także przygotowywali zadania dla kolegów z innych szkół. W okresie Świąt Bożego Narodzenia wymieniliśmy się kartkami z kolegami z Włoch. W celu integracji projektu dotyczącego bezpieczeństwa z istniejącym programem nauczania, skupiliśmy się na identyfikacji obszarów, w których tematyka bezpieczeństwa może być naturalnie wpleciona. Wykonaliśmy karty ICE oraz odblaski do plecaków. Omawialiśmy różne zagrożenia, uczniowie przeszli szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Praca nad projektem umożliwiła rozwinięcie szeregu kluczowych kompetencji i umiejętności u uczniów. Przede wszystkim, zwiększyliśmy ich świadomość dotyczącą zagrożeń oraz umiejętność analizowania sytuacji i podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Poprzez warsztaty i symulacje, uczniowie rozwijali umiejętności komunikacyjne, współpracy i rozwiązywania problemów. Dodatkowo, praca w grupach pozwoliła na rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej i empatii. Uczniowie zdobyli również praktyczne umiejętności, takie jak udzielanie pierwszej pomocy czy korzystanie z różnych źródeł informacji na temat bezpieczeństwa. Praca nad projektem umożliwiła uczniom rozwój zarówno kompetencji społecznych, jak i praktycznych umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. W wyniku wspaniałej współpracy powstały: filmy, książki online oraz prezentacje podsumowujące działania w konkretnych działach tematycznych. Realizując działania projektowe uczniowie w ciekawy sposób zdobyli wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w wielu obszarach: bezpiecznego odpoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz w domu, bezpieczeństwa w sieci. Spotkanie z ratowniczką medyczną, praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy, przeprowadzenie inwentury w szkole, nagranie filmów, przygotowanie zadań dla partnerów projektowych na pewno na długo zapadną w pamięć uczniom. Projekt został zaplanowany w celu promowania świadomości i praktyki bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Naszymi głównymi celami było zwiększenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń oraz dostarczenie im narzędzi i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl