To warto wiedzieć!

Dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły przystąpili do współzawodnictwa w Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę odegrała polska literatura w historii naszego kraju. Poezja towarzyszyła Polakom w czasach zaborów, w okresie okupacji, a także w latach powojennych. Dodawała otuchy naszym przodkom i pomagała przetrwać trudne lata braku niepodległości. Ilość chętnych do wzięcia udziału w przeglądzie, który odbył się 31.10.2018 roku, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: I – klasy I, II , IV i V, II – klasy VII, VIII i III gimnazjum. Celem zmagań młodzieży na forum szkoły było również: wyłonienie talentów, motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności oraz promowanie dbałości o piękno języka polskiego. Nasi uczestnicy stanęli na wysokości zadania, a Jury, pod przewodnictwem Pana Dyrektora Wojciecha Szulca, miało nie lada zadanie wyłonienia najlepszych recytatorów, gdyż poziom występów i prezentacji był niezwykle wyrównany. Kto wie…może to wydarzenie stanie się naszą szkolną tradycją? Bo jak powiedział Piotr Skarga „Kto Ojczyźnie swej służy, ten sam sobie służy!”, a przecież tak liczny udział młodych ludzi w tym przedsięwzięciu jest również przejawem patriotyzmu. Dziękujemy Pani Marzenie Bryk za pracę w jury, a Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. Wszystkim uczestnikom przeglądu składamy najserdeczniejsze podziękowania, a zwycięzcom - GRATULUJEMY.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl