Dyrekcja

Wojciech Szulc - dyrektor szkoły od 01.09.2012 r.

Nauczyciel dyplomowany, historyk, anglista, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ze szkolnictwem związany niemal od początków pracy zawodowej, z czego praktycznie cały okres dotychczasowej kariery zawodowej przypada na pracę w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Poza pracą w charakterze nauczyciela historii i języka angielskiego pełnił także funkcje opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, administratora uczniowskiego forum internetowego, opiekuna szkolnego koła pasjonatów gier strategicznych, przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych, a od 2008 roku wicedyrektora szkoły. W 2016 roku wyróżniony prestiżowym tytułem „Dyrektora z Pasją” za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, realizowanie ciekawych inicjatyw, inspirowanie nauczycieli i uczniów oraz wyróżnianie się na rynku usług edukacyjnych. Jest jednym z trojga pierwszych laureatów ogólnopolskiego konkursu dla dyrektorów zorganizowanego przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze i „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”. Przewodniczący zespołu egzaminatorów zewnętrznych OKE w Poznaniu w zakresie języka angielskiego. Od 1 września 2017 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Prywatnie działa charytatywnie jako administrator ogólnopolskiego forum internetowego osób ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej, którego wspólnie z żoną jest inicjatorem i założycielem. Zainteresowania: akwarystyka, informatyka, literatura, planszówki, majsterkowanie, modelarstwo, rajdy samochodowe, łucznictwo tradycyjne, leatherworking.
 

 

Można robić coś z pasją, lub nie robić tego wcale.


Każdego dnia wymagam od siebie stuprocentowego zaangażowania. Tego samego oczekuję od moich współpracowników. Staram się budować szkołę, do której uczniowie chętnie przychodzą, rodzice pragną posłać swoje dzieci a nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni po prostu lubią w niej pracować. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. Z radością przyjmę wszelkie uwagi, sugestie, pomysły czy konstruktywną krytykę służące dalszemu rozwojowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.
Dyżur dla Rodziców: poniedziałek 15:00 - 17:00, czwartek 7:00 - 9:00                                                                                                                        kontakt mailowy: wojciechszulc@spoko.edu.pl lub za pośrednictwem dziennika elektroniczngo.
 

Maciej Chojnacki - wicedyrektor od 01.09.2018 r. Maciej Chojnacki

 

Nauczyciel języka niemieckiego i historii, absolwent Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany ze swarzędzką oświatą od 2009 roku, od początku pracy zawodowej. Laureat nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (2015) oraz Ministra Edukacji Narodowej (2017). Interesuje się architekturą. Lubi muzykę filmową i podróże. Jego ulubionym miastem jest Rzym.

Dyżur dla Rodziców: wtorek 15:00-17:00, piątek 7:00-9:00 Kontakt mailowy: maciej.chojnacki@spoko.edu.pl lub za pośrednictwem dziennika.

 
 

 Elżbieta Jeschke - wicedyrektor 2016 - 2018

 
 

Magdalena Tarent - wicedyrektor 01.09.2015 r. - 31. 08. 2016 r.

Nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia germańska oraz Podyplomowe Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 r., a z Gimnazjum w Zalasewie związana jest na stałe od 2006 r. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W 2012 r. uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. Pełniła funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli języków obcych oraz koordynatora d.s. projektów edukacyjnych. Poza tym zajmowała się też ewaluacją wewnętrzną w szkole. Organizator corocznych wycieczek do Berlina i Drezna. W codziennej pracy wdraża innowacje pedagogiczne i zachęca oraz motywuje uczniów do nauki języka niemieckiego. Jest osobą otwartą i wrażliwą na problemy uczniów. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. Czas wolny spędza aktywnie: lubi pływać, biegać, jeździć na nartach. W życiu kieruje się zasadą: „Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.


Zofia Frąckowiak - wicedyrektor 01.09.2012 r. - 31.08.2015 r.

Nauczyciel biologii w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Tytuł biologa z przygotowaniem pedagogicznym uzyskała w 2003 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od września 2012 r. pełniła funkcję wicedyrektora w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. W maju 2014 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu o kierunku Zarządzanie Oświatą. Jako nauczyciel biologii na stałe współpracuje z Poznańską Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, angażując uczniów w projekty: „Trzymaj Formę” i kampanię antynikotynową. W codziennej pracy nauczyciela kieruje się zasadami uczciwości, sumienności i poszanowania dla drugiej osoby, zabiega o bezpieczeństwo uczniów i ich właściwe wychowanie.  Prywatnie mężatka i mama trójki dzieci, z którymi najchętniej spędza i planuje czas wolny.  Zainteresowania to muzyka rozrywkowa, kulinaria, czynny wypoczynek w środowisku naturalnym, piesze wędrówki wysokogórskie z najbliższymi.

 
 
 
 

 

Bożena Mrugas


Pierwszy dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Pełniła funkcję w latach 1999 - 2012.

Izabela Wandycz

Pierwszy wicedyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Pełniła funkcję w latach 2000 - 2008
                                                                                                                                                 


W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl