Rozmiar czcionki
Kontrast
Pedagog & psycholog

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

danielaDaniela Jasińska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna w Instytucie Psychologii UAM oraz pedagogiki w zakresie poradnictwa na Wydziale Nauk Edukacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z pomocy psychologicznej i terapii pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej. Roczny kurs terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Studium Psychoterapii Zorientowanej na Proces. Posiada kwalifikacje terapeuty zachowania i trenera ART, jest realizatorem ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze dla nauczycieli, jak również dla rodziców (brała udział w programie „Warto wspierać Mamy”). Jest kierownikiem Klubu Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych działającym we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w którym wraz z nauczycielami zagospodarowuje czas wolny uczniów, rozwijając ich zainteresowania i pasje, będące jednocześnie alternatywą dla zachowań ryzykownych. Pełni funkcję doradcy zawodowego, zapewniając uczniom pomoc w wyborze szkoły i zawodu poprzez organizowanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych i grupowych warsztatów umożliwiających rozpoznawanie swoich mocnych stron, zainteresowań i talentów. Zajmuje się udzielaniem pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i rówieśniczych.

 

 

fotosasStefania Staniszewska

Absolwentka Psychologii UAM, specjalność psychologia wychowawcza. Nauczyciel mianowany. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia i oświaty. Rozmaite doświadczenia w pracy z ludźmi oraz szkolenia stanowią ogromną wartość, ponieważ pozwalają jej patrzeć na życie z wielu perspektyw. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii dzieci moczących się, z zaburzeniami lękowymi i z niepełnowartościowym układem nerwowym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Brała udział w warsztacie organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka na temat „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – diagnoza i pierwsza interwencja”. Odbyła szkolenia w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów, dla doradców zawodowych ucznia, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przejawiającymi zachowania agresywne i autystyczne. Brała udział w programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Aktywnie włącza się w programy organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Policję. Umiejętności zawodowe rozwija, korzystając z doświadczeń polskich i zagranicznych psychoterapeutów. Swoje kwalifikacje podnosi, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, posiadający atestację kursów psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła szkolenie inspirowane „Porozumieniem bez przemocy" Marshalla Rosenberga. Ukończyła cykl szkoleń „Terapia rodzin”, prowadzony przez Instytut, a także uczestniczyła w szkoleniu z hipnozy ericksonowskiej, organizowanego przez P.I.E, będącego członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Hipnozy (ISH- International Society of Hypnosis). Obecnie jest w trakcie certyfikacji w ramach 4 – letniego Studium Psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania badań psychologicznych dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. Prywatnie - mama dwojga dzieci.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl