Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spoko.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki zamieszczone na stronie internetowej posiadają opis alternatywny w znaczniku alt

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Szulc.
 • E-mail: wojciechszulc@spoko.edu.pl
 • Telefon: 61-817-54-50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie
 • Adres: ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
 • E-mail: sekretariat@spoko.edu.pl
 • Telefon: 61-817-54-50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych

Budynek jest piętrowy, ale posiada windę.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących

 

(w budowie - tutaj powstaje szczegółowy opis ścieżki dydaktycznej wokół Gimnazjum)

znak

Grono pedagogiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie to w znakomitej większości nauczyciele mianowani i dyplomowani, wielokrotnie nagradzani i mogący pochwalić się licznymi sukcesami pedagogicznymi i wychowawczymi. Kształcimy również nauczycieli stażystów i kontraktowych, których chętnie przyjmujemy w "nasze szeregi".

 

Szulc Wojciech     historia, język angielski

wojciech.szulc@gimko.pl

Tarent Magdalena   język niemiecki

magdalena.tarent@gimko.pl

     
 Adamczewska Agata   język polski, biblioteka

agata.adamczewska@gimko.pl

 Andrzejewska Anna  język polski

 anna.andrzejewska@gimko.pl

 Bręcz Ewa  język angielski

 ewa.brecz@gimko.pl

 Buchholz Magdalena  matematyka

 magdalena.buchholz@gimko.pl

 Chlebowska Anna  informatyka, biblioteka

 anna.chlebowska@gimko.pl

 Cieślak Cezary  historia, wos, edb

 cezary.cieslak@gimko.pl

 Domańska Agata  muzyka, zajęcia artystyczne

 agata.domanska@gimko.pl

 Dux Dagmara  język polski

dagmara.dux@gimko.pl

 Garstecka Dorota  język angielski

 dorota.garstecka@gimko.pl

 Gonciarz Klaudia  chemia

 klaudia.gonciarz@gimko.pl

 Grzelczak Barbara  matematyka

 barbara.grzelczak@gimko.pl

 Jasińska Daniela  pedagog, psycholog

 daniela.jasinska@gimko.pl

 Jeschke Elżbieta  fizyka

 elzbieta.jeschke@gimko.pl

 Judek Zofia  chemia

 zofia.judek@gimko.pl

 Kaliszan Joanna  język niemiecki

 joanna.kaliszan@gimko.pl

 Kamińska-Bosy Agata  geografia, fizyka

 agata.kaminska-bosy@gimko.pl

 Kęsik Martyna  język polski

 martyna.kesik@gimko.pl

 Krause Eliza  religia, wdżwr, plastyka

 eliza.krause@gimko.pl

 ks. Jan Markowski  religia

 jan.markowski@gimko.pl

 Marszałek Małgorzata  język angielski, plastyka

 malgorzata.marszalek@gimko.pl

 Matuszczak-Cierpisz Monika  język angielski

 monika.matuszczak-cierpisz@gimko.pl

 Mojsak Aleksandra  biologia

 aleksandra.mojsak@gimko.pl

 Mroskowiak Marcin  wychowanie fizyczne

 marcin.mroskowiak@gimko.pl

 Neumann Zofia  zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

 zofia.neumann@gimko.pl

 Nowicka Justyna  język niemiecki

 justyna.nowicka@gimko.pl

 Olejniczak Rafał  informatyka, zajęcia techniczne

rafal.olejniczak@gimko.pl

 Piotrowska Renata  wychowanie fizyczne

 renata.piotrowska@gimko.pl

 Półtoraczyk Lidia  wychowanie fizyczne

 lidia.poltoraczyk@gimko.pl

 Schierz Ewa  historia

 ewa.schierz@gimko.pl

 Staniszewska Stefania  psycholog

 stefiania.staniszewska@gimko.pl

 Stępka Aleksandra  wychowanie fizyczne

 aleksandra.stepka@gimko.pl

 Szymendera Małgorzata  język angielski, biologia

 malgorzata.szymendera@gimko.pl

 Tomczak-Kowalska Alicja  matematyka

 alicja.tomczak-kowalska@gimko.pl

 Tomkowiak Aneta  język polski

aneta.tomkowiak@gimko.pl

 Wróblewski Stanisław  etyka

stanislaw.wroblewski@gimko.pl

 Zdanowska Wioletta  matematyka

wioletta.zdanowska@gimko.pl

 Zgórska Izabela  historia, wos, wdżwr

izabela.zgorska@gimko.pl

 Zielazek Agnieszka  geografia

agnieszka.zielazek@gimko.pl

 

                           

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473r. w Toruniu. Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, lekarzem, poetą, astrologiem, tłumaczem, duchownym katolickim, a od 1511 roku nawet kanclerzem kapituły warmińskiej. Jego najważniejszym dziełem jest „De revolutionibus orbium coelestium”, czyli powszechnie znane „O obrotach sfer niebieskich”, które to pierwszy raz ukazało się w języku łacińskim. Opisał w nim heliocentryczną wizję wszechświata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Ogłoszona przez niego teoria była najważniejszą rewolucją naukową w dziejach ludzkości od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy przewrotem kopernikańskim. Kopernik zmarł 24 maja 1543 we Fromborku. Tego wielkiego człowieka podziwiają miliony. Nic więc dziwnego, że pod jego patronatem znalazła się nasza szkoła. Kopernik był postacią ważną nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata, tak więc ten wszechstronny człowiek, którego na pewno nie można zaszufladkować w jednej dziedzinie nauki, może być dla nas wzorem.

W naszej bibliotece znajduje się dość spory zbiór książek, prezentacji multimedialnych oraz filmów i artykułów dotyczących dzieł i życia Mikołaja Kopernika. A oto one:

 • kilka pokazów multimedialnych
 • kartoteka tekstowa: Patron
 • 100 [stu] największych Polaków, Poznań, Podsiedlik - Raniowski i Sp., str. 72 – 73.
 • Adamczewski Jan, Mikołaj Kopernik i jego epoka, Warszawa 1972, Interpress.
 • Kopernik. Astronomia. Astronautyka: przewodnik encyklopedyczny,1973,Wwa.
 • Obroty słów serdecznych: antologia poezji o Mikołaju Koperniku,1974, Wwa.
 • Biografie sławnych ludzi: historia literatury, Kraków, SMS, b.r.
 • Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika,2005,Pułtusk,Wyższa Szkoła Humanist. im. Aleksandra Gieysztora.
 • Astronomia w Toruniu mieście Mikołaja Kopernika,1972,Toruń.
 • Bogucka Maria, Ziemia i czasy Kopernika,1972,Wrocław.
 • Borawska Teresa, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika,1996,Toruń.
 • Brzostkiewicz Stanisław, Przez ciernie do gwiazd: opowieść o Janie Keplerze,1982,Wwa.
 • Cohen Bernard, Od Kopernika do Newtona: narodziny nowej fizyki,1964,Wwa.
 • Dobrzycki Jerzy, Astronomia przedkopernikowska,1971,Toruń.
 • Gingerich Owen, Mikołaj Kopernik: gdy Ziemia stała się planetą,2005, Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanist. im. Aleksandra Gieysztora.
 • Iwaniszewska Cecylia, Astronomia Mikołaja Kopernika, 1971, Toruń.
 • Krawczyk Jarosław, O Polsce i Polakach: opowieść historyczna,2004,Wwa,Bellona.
 • Kurkiewicz Roman, Pięć żywiołów Arystotelesa,1972,Wwa.
 • Mazurkiewicz Janina, Mikołaj Kopernik,2000,Toruń,VIA.
 • Mierzecka Anna, Wiedzą opętani: obrazki z dziejów fizyki,1963,Wwa,Wiedza Powszechna.
 • Nowicki Andrzej, Kopernik: człowiek odrodzenia, Warszawa 1953, PWPN.
 • Plaskacz Anna, Życie wśród gwiazd profesor Wilhelminy Iwanowskiej,1997,Toruń.
 • Pokorny Edward Jerzy, W kręgu ziemi i planet,1967,Wwa,Nasza Księgarnia.
 • Sierotowicz Tadeusz, Mikołak Kopernik,2001,Kraków,WAM.
 • Sikorski Jerzy, Prywatne życie Mikołaja Kopernika,1985,Olsztyn.
 • Szczepanik Jacek, O Mikołaju Koperniku słów kilka, Młody Technik, nr 9/2004, str. 44 – 46.
 • Szostakowski St., O Mikołaju Koperniku, Warszawa 1987, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Śliwiak Tadeusz, Astrolabium z jodłowego drzewa, Kraków 1953, Wyd. Literackie.
 • Turkowski Leonard, Ziemia i niebo: Powieść o życiu i pracy Mikołaja Kopernika, Olsztyn 1972, Pojezierze.
 • Voise Waldemar, Mikołaj Kopernik: dzieje jednego odkrycia,1970,Toruń.
 • Wołkow Aleksander, Ziemia i niebo,1960,Wwa,Nasza Księgarnia.

 

Zatem nie zostaje nam nic innego jak tylko odwiedzić bibliotekę i zapoznawać się z życiem tego wielkiego Polaka.

Our Amazing Projects

Great design comes with understanding our clients needs

image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.


Example of code used above. It is a combination of Info Slide CSS and Multibox, so those must be turned on in the template configuration. You can actually use any of the info slide styles below just be sure to wrap with the 2 pages DIVs which are "pages_portfolio three" and if you want padding between each image the "pages_padding" DIV. Notice on the first DIV there is a "three". You can enter one, two, three, four, five and six depending on how many portfolio items you want on one row (Be sure to keep that space before the three too):

<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Code Used For This Page:

<h1 class="s5_centerit">Our Amazing Projects</h1>
<span class="s5_centerit ourteam_subtitle">Great design comes with understanding our clients needs</span>
<br>
<br>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb2" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb3" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb4" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image4.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image4.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb5" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image1.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image1.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb6" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image6.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image6.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image7.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image7.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb2" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image8.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image8.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb3" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image9.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image9.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb2" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb3" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>

Subcategories

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl