Rozmiar czcionki
Kontrast
Komunikaty Dyrektora

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Dzisiaj (poniedziałek, 28.02.2022) w Swarzędzu odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Oto kolejne ustalenia:

► Postanowiłem uruchomić gminną rezerwę finansową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

► Podjąłem decyzję, że od 1 do 31 marca br. z opłat za korzystanie z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej zwolnieni zostaną wszyscy obywatele Ukrainy na podstawie ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

► Cały czas działa swarzędzki „bank ofert pomocy". Bardzo Państwa prosimy, aby na adres e-mail: pomoc.ukraina@swarzedz.pl zgłaszać wszystkie oferty pomocy - materialnej, organizacyjnej, dotyczącej ew. zakwaterowania, transportu etc. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 500 250 998.

► Potrzeby mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu dzwoniąc pod nr telefonu 512 025 820.

► Do Państwa dyspozycji jest specjalny nr konta, na które wpłacać można pomoc pieniężną: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu konto nr 16 1090 1450 0000 0001 2301 5561 z dopiskiem „UKRAINA". Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!

► Uruchomiliśmy publiczną zbiórkę dla Ukrainy. W godz. 9:00 - 18:00 przekazywane przez Państwa dary przyjmują druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu (ul. Dworcowa 24 ) i Kobylnicy (ul. Poznańska 4 ). Bardzo prosimy o przekazywanie darów, ale wyłącznie tych, które są aktualnie potrzebne. W tej chwili nie zbieramy już odzieży. Gorąco apelujemy do wszystkich organizatorów spontanicznych zbiórek (w sołectwach, szkołach, organizacjach pozarządowych etc.) o przekazywanie wyłącznie najpotrzebniejszych produktów, wyszczególnionych poniżej. Oto, co jest teraz najbardziej potrzebne:

- środki opatrunkowe,

- podstawowe leki przeciwbólowe,

- żywność długoterminowa (preferowane konserwy i słoiki, czekolada, batony),

- woda butelkowana,

- żywność dla dzieci (słoiczki, soczki),

- nowe, małe zabawki (np. pluszaki, samochodziki),

- środki higieniczne i higieny osobistej (z wyłączeniem papieru toaletowego, papierowych ręczników, pieluch - gdyż w tej chwili mamy ich bardzo dużo),

- baterie, zapałki, świeczki, latarki,

- koce termiczne, nowe ręczniki,

- karimaty, nowe koce i śpiwory.

Bardzo dziękuję wszystkim swarzędzanom za okazaną ofiarność. Miło mi poinformować, że równie chętnie do pomocy włączają się nasi lokalni przedsiębiorcy - dla przykładu ZM Bystry z darem 400 termosów czy R Twining and Company Sp. z o.o. z dziecięcioma paletami herbat.

► Wczoraj na granicę z Ukrainą dojechał transport z Państwa darami. Jeszcze dziś ze Swarzędza wyjedzie 5 busów z żywnością, lekami i środkami higieny.

► Przypominamy, że:

- Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.

- Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną, pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).

- Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się do specjalnie utworzonego punktu informacyjnego lub recepcyjnego. Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje. Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00.

- Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00.

- Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl - Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl 

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

Drodzy Swarzędzanie!

W naszej gminie mieszka ponad 3 tysiące obywateli Ukrainy. To nasi sąsiedzi, pracownicy, przyjaciele, goście. Ich ojczyzna stała się właśnie ofiarą brutalnej napaści. Możemy i powinniśmy ich wesprzeć. Czasem wystarczy dobre słowo, przyjazny gest, niezbędna będzie też konkretna materialna pomoc. Otrzymuję wiele sygnałów, że mieszkańcy naszej gminy gotowi są do takiej pomocy.

► Dzisiaj w Swarzędzu odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze Starostą Poznańskim.

► Ustaliliśmy, że utworzymy swarzędzki „bank ofert pomocy". Bardzo Państwa prosimy, aby na adres e-mail: pomoc.ukraina@swarzedz.pl  zgłaszać wszystkie oferty pomocy - materialnej, organizacyjnej, dotyczącej ew. zakwaterowania etc. Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 500 250 998.

► W razie konieczności uruchomiony zostanie gminny specjalny numer konta bankowego, na który będzie można przekazywać pomoc pieniężną. Poinformujemy o nim w odrębnym komunikacie. Aktualnie można wpłacać środki finansowe na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadzi bezpośrednią akcję pomocy humanitarnej.

PCK, nr rachunku: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA".

► W obliczu wojny na Ukrainie również nasza gmina przygotowuje się organizacyjnie do przyjęcia uchodźców z tego kraju. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować.

► Tymczasem apelujemy do Państwa o szczególną troskę i empatię wobec dzieci. W naszych szkołach podstawowych uczy się niemal 170 uczniów z Ukrainy i Białorusi. W każdej szkole pedagodzy, terapeuci, psycholodzy oraz nauczyciele są gotowi, by udzielić potrzebującym uczniom wsparcia i pomocy. Obserwując ogromną potrzebę uczniów do podjęcia tematu konfliktu na wschodzie, już od wczorajszego dnia w szkołach podejmowane są działania mające na celu oswojenie ich z sytuacją. Chcemy przede wszystkim, aby dzieci wiedziały, że niezależnie od tego, z którego kraju pochodzą, nie mają wpływu na to co się dzieje. Pozwólcie Państwo wybrzmieć emocjom towarzyszącym rozmowom, pozwólcie dzieciom zadawać pytania, nie zostawiajcie ich samych ze strachem i wątpliwościami.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. od dnia 21 lutego br. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły. Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa przyjęte w Szkole.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 31 stycznia 2022 r. – 27 lutego 2022 r. wprowadza się następujące rozwiązania:
klasy 1-3 i klasy 4 – uczestniczą w zajęciach w formie stacjonarnej na terenie szkoły,
klasy 5- 8 – uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej wg dotychczasowych zasad, tj.:
• Realizujemy przyjęte wcześniej rozwiązania, tj.: wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 5-8 odbywają się od dnia 31 stycznia 2022 r. r. do dnia 27 lutego 2022 r. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams w przypadku uczniów, dziennik elektroniczny w przypadku rodziców. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości ustalenia zastępstwa lekcja zostaje usunięta z planu.
• Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Staramy się dbać o takie planowanie zajęć, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Czas pracy uczniów przy komputerze w przypadku jednej jednostki lekcyjnej nie powinien przekraczać 30 minut. Pozostałe 15 minut proponujemy przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, pracę samodzielną ucznia lub indywidualne konsultacje z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba.
KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W obecnej sytuacji zalecam kontakt zdalny indywidualnie z nauczycielem, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość spotkania na terenie szkoły. W sprawie konsultacji z nauczycielami przedmiotów proszę kontaktować się bezpośrednio z konkretnymi nauczycielami w celu uzgodnienia terminu i formy. BIBLIOTEKA Możliwość wypożyczania (i oddawania :-)) książek możliwa jest nadal na dotychczasowych zasadach.
ŚWIETLICA – działa stacjonarnie w dotychczasowych godzinach (z uwagi na sytuację zalecam rozważenie zasadności pozostawiania dziecka pod opieką świetlicy w grupie międzyoddziałowej)

BIBLIOTEKA – funkcjonuje stacjonarnie w dotychczasowych godzinach

ZAJĘCIA PPP - Zajęcia wynikające z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność, których realizacja jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, są prowadzone na takich samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne wg dotychczasowego harmonogramu w klasach 5 – 8 oraz całkowicie w formie stacjonarnej w klasach 1-4.

 

Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przyjętych w Szkole, zaopatrzenie dzieci w maseczki oraz dbanie, by osoby o jakichkolwiek, najmniejszych objawach chorobowych nie były posyłane do Szkoły. Dziękuję,

Wojciech Szulc

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2021 r.) od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. nauka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

KLASY 1-3

W przypadku uczniów klas 1-3 od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.. pracujemy wg następujących zasad:

• Lekcje języka angielskiego, wychowania fizycznego (zajęcia na basenie dla klas 3 zostają w tym okresie zawieszone), religii i etyki odbywają się w formie zdalnej w godzinach wynikających z obowiązującego planu lekcji, zostają jednak skrócone do max. 30 minut, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości ustalenia zastępstwa lekcja zostaje usunięta z planu.

• Zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy realizowane są w formie zdalnej (z wykorzystaniem MS Teams), ich łączny czas trwania w ciągu dnia nie powinien przekraczać 90 minut (w przypadku ucznia), w trosce o zapewnienie choć minimum odpoczynku od monitora rekomenduję cykle 30-minutowe, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Wychowawca planuje zajęcia z uwzględnieniem obowiązującego planu lekcji i możliwości psychofizycznych uczniów. Każdorazowo wszystkie lekcje planowane są przez nauczyciela w kalendarzu (na cały tydzień) i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości ustalenia zastępstwa lekcja zostaje usunięta z planu.

Klasy 4 – 8

• Realizujemy przyjęte wcześniej rozwiązania, tj.: wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams w przypadku uczniów, dziennik elektroniczny w przypadku rodziców. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości ustalenia zastępstwa lekcja zostaje usunięta z planu.

• Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Staramy się dbać o takie planowanie zajęć, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Czas pracy uczniów przy komputerze w przypadku jednej jednostki lekcyjnej nie powinien przekraczać 30 minut. Pozostałe 15 minut proponujemy przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, pracę samodzielną ucznia lub indywidualne konsultacje z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W obecnej sytuacji zalecam kontakt zdalny indywidualnie z nauczycielem, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość spotkania na terenie szkoły. W sprawie konsultacji z nauczycielami przedmiotów proszę kontaktować się bezpośrednio z konkretnymi nauczycielami w celu uzgodnienia terminu i formy. BIBLIOTEKA Możliwość wypożyczania (i oddawania :-)) książek możliwa jest nadal na dotychczasowych zasadach.

ZAJĘCIA PPP

• Zajęcia wynikające z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność, których realizacja jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, są prowadzone na takich samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne wg dotychczasowego harmonogramu. • Wyjątkiem są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: są one od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

ŚWIETLICA

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas 1 - 3, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, organizowana będzie opieka świetlicowa w godz. 6:30 – 16:30. W razie występowania takiej konieczności proszę o przesłanie wniosku o objęcie dziecka opieką świetlicową na adres sekretariat@spoko.edu.pl z wyszczególnieniem dni oraz godzin, w których dziecko przebywać będzie pod opieką szkoły. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa wystarczy przesłać wniosek w formie skanu, a w przypadku braku takiej możliwości będziemy respektować również formę mailową.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

6 stycznia 2022 r. – święto Trzech Króli: dzień wolny od zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. W piątek – 7 stycznia 2022 r. nauka i opieka świetlicowa odbywają się wg zasad opisanych powyżej.

 

Wszystkim Państwu, zarówno Nauczycielom, jak i Rodzicom dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji i podejmowane starania, by uczniowie czuli się bezpiecznie, mogli kontynuować naukę w jak najbardziej sprzyjających warunkach. Jednocześnie apeluję o bezwzględne przestrzeganie przyjętych w szkole rozwiązań, zasad bezpieczeństwa i litery prawa oświatowego.

Drodzy Uczniowie – wiemy, że jest Wam trudno, ciężko i jesteście zmęczeni tą sytuacją. Pedagog i psycholog szkolny (pani Daniela Jasińska i pani Małgorzata Galińska) są niezmiennie do Waszej dyspozycji – w okresie zdalnej nauki preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny (przez Teams), jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. Pamiętajcie, że to nie oceny są w życiu najważniejsze! Jeśli osobiście mogę Was jakoś wesprzeć, nie wahajcie się i śmiało piszcie.

Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl