Komunikaty Dyrektora

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kontynuacja wizyt dzieci w Katedrze i Klinice Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ulicy Bukowskiej 70, w ramach ćwiczeń klinicznych studentów stomatologii, zostaje przesunięta na późniejszy termin.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w trakcie zajęKrótkie spotkania rozpoczną się pogadanką dla całej grupy na temat zasad prawidłowego żywienia oraz utrzymywania higieny jamy ustnej. W dalszej części zapraszamy dzieci do aktywnego zadawania pytań. Zespół studentów ze Studenckiego Koła Naukć odbywających się w godz. 8.00 -11.00, organizujemy edukacyjne spotkania online z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej.owego przy Klinice Stomatologii Dziecięcej przygotował krótką ankietę dla dzieci w wieku 7-10 lat, która pomoże nam określić zagrożenia zdrowotne w obecnym czasie pandemii (LINK).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w jej wypełnieniu.

Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

dr n. med. Natalia Torlińska-Walkowiak

 

bezpinterNasza szkoła, jak co roku, przystępuje do Dnia Bezpiecznego Internetu. Jako nauczyciele, wychowawcy, poruszamy ten temat cały rok szkolny. Jednak w obecnej rzeczywistości szczególnie należy poszerzać świadomość dzieci i młodzieży, ale również wszystkich osób, które mają pieczę nad młodym pokoleniem.

Dlatego zachęcamy opiekunów, rodziców do przyjrzenia się bliżej tematowi bezpieczeństwa w sieci i budowania relacji między dziećmi. Poniżej zamieszczamy link, pod którym jest dostęp do webinarów, prowadzonych przez specjalistów w danym zakresie, dotyczących między innymi budowania dobrostanu dzieci i młodzieży, cyberprzemocy, sieciowej komunikacji, możliwości i zagrożeń internetu.

 

Cykl szkoleń jest dostępny od początku lutego do 18 marca. Wystarczy się zarejestrować i skorzystać z bezpłatnego dostępu w określonym terminie. Zapraszamy!

 

Link do webinarów: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

 

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice!

W związku z decyzją o powrocie klas edukacji wczesnoszkolnej, chciałbym zapewnić, że niezmiennie dokładamy wszelkich starań, by pobyt w szkole był dla wszystkich bezpieczny, a warunki nauki i pracy spokojne i w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe. W związku z panującą sytuacją musieliśmy wdrożyć szereg obostrzeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz realizacji wytycznych MEiN, MZ i GIS, o czym informowałem we wcześniejszych komunikatach. W mocy pozostają przyjęte wcześniej procedury bezpieczeństwa dostępne na stronie szkolnej (w zakładce POBIERZ - RODZICE). Dla Państwa wygody zamieściliśmy tam również wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych, o przestrzeganie których apeluję w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich. Jesteśmy przygotowani pod kątem higieny i bieżącej dezynfekcji, zmodyfikowany został grafik dyżurów pracowników obsługi w celu zagwarantowania stałego monitorowania czystości placówki podczas pobytu dzieci w szkole. Jednak tylko jeśli wszyscy podejdziemy odpowiedzialnie do wprowadzonych zasad, uda nam się zagwarantować dzieciom, by mogły cieszyć się nauką i skupić się na tym, co ważne zamiast na widmie potencjalnych zagrożeń.

ORGANIZACJA NAUKI:

Klasy 1- 3

Nauka w klasach edukacji wczesnoszkolnej od 18 stycznia 2021 roku odbywać się będzie w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nadal nie będą odbywały się zajęcia na basenie (klasy III), zamiast nich uczniowie będą realizowali lekcje wychowania fizycznego na terenie szkoły, przy czym nauczyciele zrezygnują z ćwiczeń i gier kontaktowych, podczas realizacji których nie jest możliwe zachowanie dystansu. Przerwy lekcyjne uczniowie będą spędzać w ramach własnych klas, by uniknąć kontaktu z innymi klasami, ich częstotliwość i czas trwania w zależności od potrzeb będą modyfikowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Wycieczki i wyjścia grupowe do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą uniemożliwiającą zachowanie dystansu są zawieszone do odwołania. Wszystkie zajęcia dodatkowe wynikające z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku uczniów klas I – III odbywać się będą na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego indywidualne z odpowiednimi uczniami/rodzicami. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym wg zasad obowiązujących od 9 listopada 2020 r. Po skończonych lekcjach uczniowie będą wypuszczani ze szkoły osobnymi wyjściami zgodnie z załączonym planem (POBIERZ – z uwagi na bezpieczeństwo uczniów hasło do pliku zostanie przesłane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego). Pozwoli nam to uniknąć nadmiernych zgromadzeń osób odbierających dzieci w jednym miejscu. Plan nie obejmuje uczniów, którzy muszą pozostać w świetlicy szkolnej - w takiej sytuacji rodzic/prawny opiekun zgłasza się po dziecko przy wejściu nr 1. Obiady proszę zamawiać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, będą dostarczane uczniom do sal przez pracowników obsługi. Biblioteka dostępna będzie dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. Świetlica szkolna funkcjonować będzie w godzinach 6:30 – 16:30, z uwagi jednak na fakt, iż jest to miejsce styczności uczniów z różnych klas, bardzo proszę o rozważenie zasadności przebywania dzieci w świetlicy.

Klasy 4 – 8

Realizujemy przyjęte wcześniej rozwiązania, tj.: Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams w przypadku uczniów, dziennik elektroniczny w przypadku rodziców. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu.

Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Staramy się dbać o takie planowanie zajęć, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Czas pracy uczniów przy komputerze w przypadku jednej jednostki lekcyjnej nie powinien przekraczać 30 minut. Pozostałe 15 minut proponujemy przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, pracę samodzielną ucznia lub indywidualne konsultacje z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba.

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie, starania, jak również wsparcie. Pracujemy dalej w trudnych dla wszystkich warunkach, wzajemnie borykamy się z wieloma problemami wynikającymi z obecnej sytuacji, dlatego pamiętajcie, że to nie oceny są najważniejsze w życiu, a to, czego się nauczycie i Wasze zdrowie. Pedagog i psycholog szkolny są niezmiennie do Waszej dyspozycji – preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny, jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. W przypadku potrzeby konsultacji z nauczycielami proszę, byście zwracali się bezpośrednio do konkretnych nauczycieli celem umówienia konsultacji. We wszystkich sprawach dydaktyczno-wychowawczych jesteśmy do Waszej dyspozycji. Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

W związku z obecną sytuacją oraz z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie wsparcia zwłaszcza pod względem psychologicznym Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Pełna treść listu oraz prezentacja "Stres pod kontrolą" znajdują się w zakładce POBIERZ - MATERIAŁY.

Szanowni Państwo,

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Pracujemy zatem dalej na dotychczasowych zasadach określonych we wcześniejszych komunikatach.

Podczas ostatniej konferencji prasowej Kancelarii Premiera ogłoszono, że ferie w całym kraju będą w tym samym terminie dla wszystkich województw, tj. 4 – 17 stycznia. W tej sprawie nadal czekamy na korektę kalendarza roku szkolnego przez MEN, jednak jesteśmy gotowi na wszelki wypadek także na tę zmianę.

W trosce o umożliwienie uczniom ewentualnej poprawy przewidywanych ocen klasyfikacyjnych podjęliśmy decyzję o modyfikacji terminarza pracy szkoły zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

22.12.2021 r.

Zagrożenia oceną niedostateczną

23.12.-03.01.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

PRAWDOPODOBNIE: 4.01.-17.01.2021 r.

Ferie zimowe

20.01.2021 r.

Spotkanie zespołu wychowawczego, godz. 15:30, sala A2

20.01.2021 r.

Konsultacje, godz. 17:30-19:30

3.02.2021 r.

Oceny przewidywane

10.02.2021 r.

Oceny klasyfikacyjne

17.02.2021 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

18-19.02.2021 r.

Zebrania z rodzicami

22.02.-25.06.2021 r.

Drugi semestr

Uwaga: powyższe założenia przyjmujemy, zakładając, że nowelizacja rozporządzenia potwierdzi wcześniejsze informacje.

Jeśli zapadnie decyzja o powrocie do stacjonarnego trybu funkcjonowania szkół po 17 stycznia 2021 roku, konsultacje z nauczycielami oraz zebrania odbędą się na terenie placówki. W przeciwnym wypadku przeprowadzimy je w formie zdalnej. Na bieżąco możecie Państwo również konsultować się z nauczycielami w formie zdalnej, najlepiej za pośrednictwem aplikacji Teams.

Borykamy się z rozmaitymi problemami związanymi z praca zdalną. Największym jest przedłużająca się nieobecność nauczycieli specjalistów. Monitoruję przebieg realizacji podstawy programowej oraz ilość lekcji, które z tego powodu nie mogły się odbyć. Wszyscy dołożymy wszelkich starań, by braki w tym zakresie zostały zminimalizowane. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zamierzam zwrócić się z prośbą do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin dla nauczycieli celem zredukowania zaległości, dlatego proszę o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. Sytuacja jest trudna dla nas wszystkich.

Jednocześnie chciałbym przekazać Państwu wyrazy uznania w związku z odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym uczestnictwem uczniów w zajęciach. Wiemy, że to Państwa zasługa. Dziękuję również za wszelkie informacje zwrotne, które są pomocne organizacji zdalnego nauczania.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl