Komunikaty Dyrektora

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Premiera z dnia 4 listopada br zdalna forma nauki w klasach 4-8 zostaje przedłużona do 29 listopada br, od dnia 9 listopada również klasy 1-3 będą pracować w ten sposób.

KLASY 4-8

W przypadku uczniów klas 4-8 nic się nie zmienia, funkcjonujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami:

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela uczniowie mają tzw. okienko, lekcja zostaje usunięta z planu.

Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Nauczyciele planują zajęcia w taki sposób, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela.

KLASY 1-3

W przypadku uczniów klas 1-3 od 9 listopada br. pracujemy wg następujących zasad:

• Lekcje języka angielskiego, wychowania fizycznego, religii i etyki odbywają się w formie zdalnej w godzinach wynikających z obowiązującego planu lekcji, zostają jednak skrócone do max. 30 minut, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela uczniowie mają tzw. okienko, lekcja zostaje usunięta z planu.

• Zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy realizowane są w formie zdalnej (z wykorzystaniem MS Teams), ich łączny czas trwania w ciągu dnia nie powinien przekraczać 90 minut (w przypadku ucznia), frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Wychowawca planuje zajęcia z uwzględnieniem obowiązującego planu lekcji i możliwości psychofizycznych uczniów. Każdorazowo wszystkie lekcje planowane są przez nauczyciela w kalendarzu (na cały tydzień) i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela uczniowie mają tzw. okienko, lekcja zostaje usunięta z planu.

ZAJĘCIA PPP

Wszystkie zajęcia wynikające z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność, których realizacja jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, są prowadzone na takich samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne.

OPIEKA ŚWIETLICOWA

W przypadku dzieci medyków i służb mundurowych zgodnie z komunikatem Premiera będziemy starali się zorganizować możliwość opieki świetlicowej. W wypadku wystąpienia takiej konieczności proszę o indywidualny kontakt mailowy z sekretariatem szkoły: sekretariat@spoko.edu.pl

Pozdrawiam,

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl