To warto wiedzieć!

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy IIIb pod opieką wychowawcy Beaty Adamskiej realizowali innowację pedagogiczną "Czytam z Klasą lekturki spod chmurki" ogólnopolski projekt czytelniczy wspierający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III autorstwa pani Honoraty Szaneckiej. Celem innowacyjnego projektu było pogłębianie zainteresowań czytelniczych naszych uczniów, poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz dzielenie się pomysłami, działaniami innymi uczestnikami na stronie internetowej projektu. W grudniu uczniowie ukończyli realizację I modułu pt. „Fikuśne lekturki spod chmurki”, w którym wykonali różne działania z omawianą lekturą: ,,Dzieci z Bullerbyn” A. Lidgren. Powstały makiety przedstawiające Bullerbyn oraz postacie głównych bohaterów. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zakładki do książęk dotyczące omawianej lektury. W klasie został przygotowany kącik czytelniczy. Uczniowie wykonali plastelinowe Czytusie oraz papierowe chmurki- logo projektu. W II module pt. ,,Zwierzęce lekturki spod chmurki” uczniowie wybrali do omówienia książkę Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”, która przeczytana była w klasie podczas zajęć lekcyjnych. Poza uzupełnieniem lekturnika wykonaliśmy gazetkę zachęcająca do przeczytania lektury, zorganizowali w klasie wystawę prac nawiązującą do głównego bohatera książki psa Lampo; wzięli udział w konkursie głośnego, pięknego czytania wybranych fragmentów lektury. Wykonaliśmy sylwetki głównego bohatera oraz legowiska dla zwierząt. Zorganizowaliśmy również zbiórkę karmy dla pobliskiego schroniska. Realizację zadań z III modułu ,,Polskie lekturki spod chmurki” rozpoczęliśmy na początku marca, kiedy zajęcia odbywały się jeszcze w szkole, a dokończyliśmy zdalnie. Uczniowie wybrali wiersze Jana Brzechwy. Zgodnie ze swoimi upodobaniami, uczniowie w oparciu o swój ulubiony wiersz Brzechwy nagrali bajkę. Dzieci recytowały wybrane przez siebie wiersze, wykonały sylwety głównego bohatera, zapisały w zeszytach metryczkę lektury, wykonały plakaty zachęcające do przeczytania tych wierszy, a także przygotowały przy wsparciu i pomocy rodziców pokaz mody baśniowej. Zgłębiliśmy wiedzę o życiu i twórczości autora wierszy. Wszystkie te działania dostarczyły uczniom wiele radości, przyjemności z wykonanych działań, jak również wpłynęły na rozwój ich zainteresowań czytelniczych oraz  kreatywności. Bardzo dziękujemy pomysłodawczyni pani Honoracie Szaneckiej za możliwość udziału w tym projekcie, oraz wszystkim rodzicom, którzy wspierali  swoje pociechy w tak trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i mogliśmy bez większych przeszkód ukończyć projekt.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl