Rozmiar czcionki
Kontrast
To warto wiedzieć!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Komunikat w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.

Stopień alarmowy BRAVO obowiązuje od 16 kwietnia od godz. 00:00 do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych.

Jak wynika z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO. Zgodnie z wyjaśnieniem Kancelarii jest to działanie mające obecnie charakter wyłącznie prewencyjny. Decyzja o wprowadzeniu stopnia BRAVO jest związana z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz związanym z nią wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych (jak też pozostałych jednostek oświatowych), wprowadzenie stopnia BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Oznacza to, że na teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie mogą wejść jedynie uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy szkoły. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni. Należy się liczyć także z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie w związku z wystąpieniem infekcji lub choroby zakaźnej opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części wspólnej szkoły tj. boisko szkolne, w szczególnych przypadkach hol szkoły przy dyżurce woźnej.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl