Erasmus+

bannererasmusb

Cezary w Cambridge

Mój wyjazd do Cambridge w ramach programu Erasmus+ był twórczy, udany i przynoszący rezultaty w postaci nowych doświadczeń. W ciągu dwóch tygodni, codziennych zajęć w „Languague Studies International Cambridge” uczestniczyłem w intensywnym kursie języka angielskiego. Jednocześnie, wzbogacałem swój warsztat pracy, gdyż prowadzący kurs oraz cześć kursantów była nauczycielami. Nieodłącznym elementem była więc...

Nasi nauczyciele kształcą się za granicą

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Zalasewie rozpoczęliśmy projekt Erasmus+ o tytule „Aktywny i Świadomy Europejczyk”. Głównymi celami projektu są podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników szkoły, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wśród uczniów, poszerzanie wiedzy na temat nowych technologii i zdobywanie wiedzy z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. W ramach projektu pięcioro nauczycieli...

Europejski Dzień Języków

Jak co roku, również i w tym roku 26 września obchodzony był Europejski Dzień Języków, który obchodzony był również w naszej szkole w różnej formie w ramach działań projektowych Erasmus+. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to ukazanie opinii publicznej znaczenia...

koncert

Koncert Świąteczny
przygotowany przez uczniów i nauczycieli
w ramach projektu Erasmus+. Zapraszamy: kliknij TUTAJ!

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl