Komunikaty bieżące

Uczniów klas trzecich gimnazjalnych, ósmych i siódmych zapraszamy na warsztaty dla młodzieży: Jak pewność siebie koreluje z sukcesem.

„Co było pierwsze, jajko czy kura – czyli czy sukces daje pewność siebie, czy pewność siebie daje sukces? Jak widzimy siebie, a jak widzą nas inni i czy to ma jakieś znaczenie? Jak być pewnym siebie, ale nie zarozumiałym? Co mi daje pewność siebie? Jak pracować nad sobą, by wzmacniać poczucie własnej wartości? Porażki i pewność siebie…”

Warsztaty poprowadzi pan Wojciech Strózik: menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalista w budowaniu zespołów, ekspert działań operacyjnych i planowania, ale także mówca - uczestnik konferencji tematycznych oraz prelegent. Student Coachingu Menedżerskiego.

Kiedy? W piątek – 26 października br. od godz. 17:30

Gdzie? Aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

 

Zapisy przyjmują wychowawcy klas.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

W dniu wczorajszym, tj. 17 października br. odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, na którym wspólnie z reprezentacją rady rodziców i przedstawicielami samorządu uczniowskiego dyskutowaliśmy nad propozycjami uczniów i rodziców dotyczącymi ewaluacji „szkolnego prawa”. Zależy nam na tym, aby wspólnie budować coraz lepszą placówkę, osobiście chciałbym, aby wszystkie podmioty szkoły, tj. uczniowie, nauczyciele i rodzice czuły nie tylko moc sprawczą i współodpowiedzialność, ale przede wszystkim aby praca, nauka i aspekty wychowawczo-opiekuńcze były dla każdego źródłem satysfakcji. Pierwszy ważny krok został wykonany: za sprawą udziału reprezentacji uczniów i rodziców w spotkaniu rady pedagogicznej mogliśmy wymienić się uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami w dwóch tematach: oceniania i zadań domowych. Rada pedagogiczna podjęła decyzję o modyfikacji systemu oceniania, w następującym zakresie:

1) Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny w terminie dwóch tygodni od jej uzyskania.

2) Ocena uzyskana z poprawy ma taką samą wagę, jak ocena poprawiana.

3) W przypadku braku poprawy otrzymanie niższej oceny nie skutkuje wpisaniem jej do dziennika, a zamieszczeniem zapisu „brak poprawy” (skrót „bp”), który jest informacją o podjętej próbie uzyskania wyższej oceny.

4) W przypadku uzyskania z poprawy oceny wyższej zostaje ona wpisana do dziennika, a ocena poprawiana otrzymuje oznaczenie „p” – „poprawiono” (np.: 1p).

5) Wpływ na ocenę półroczną i roczną ma tylko ocena wyższa.

W najbliższych dniach zostanie dokonana nowelizacja statutu w omówionym wyżej zakresie.

W kwestii zadań domowych grono nauczycielskie zdecydowało, że ich częstotliwość oraz zakres materiału należy bardziej dostosować do możliwości uczniów, starać się nie kumulować w ciągu jednego dnia zadań z wielu przedmiotów oraz wszystkie wpisywać do dziennika w zakładce „zadania domowe” (niezależnie od informacji przekazywanej w tej sprawie uczniom). Wielu nauczycieli zadeklarowało również, że już od dłuższego czasu nie zadaje zadań domowych. To już mały krok do przodu :-). Serdecznie dziękuję samorządowi uczniowskiemu i radzie rodziców za przygotowanie wystąpień i zabranie głosu w dyskusji, nauczycielom dziękuję za umiejętność spojrzenia z dystansu i zrozumienie dla uczniowskich potrzeb. Przez wiele lat funkcjonowania szkoły jako gimnazjum wypracowaliśmy sprawny i skuteczny system, pamiętajmy jednak, że szkoła ewoluuje i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowę coraz lepszej placówki.

Wojciech Szulc

Ogłaszamy nabór dla klas 4 i 5 na zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „XD - szyfranci wczoraj i dziś”. Celem zajęć jest nauka sposobów szyfrowania np. szyfru AtBash, szyfru komputerowego. Umiejętność szyfrowania będzie wykorzystana do deszyfrowania wiadomości otrzymywanych z UMiG Swarzędz („Tajna depesza z Ratusza”). Jeżeli nie boisz się wysiłku umysłowego, lubisz matematykę, potrafisz logicznie myśleć i umiesz współpracować, zapraszam do zgłoszenia. W przypadku dużej liczby chętnych, na pierwszych zajęciach zostaną przeprowadzone wstępne eliminacje (test wiedzy z matematyki z uwzględnieniem zadań sprawdzających poziom logicznego myślenia). Termin i godzina zajęć jest uzależniona od planu lekcji uczniów chcących uczęszczać na zajęcia, najprawdopodobniej będą to wczesne godziny poranne (7:00 ) lub późne godziny popołudniowe (np. 17:30). Dokładny termin zostanie ustalony po weryfikacji listy uczestników. Zgłoszenia proszę wysyłać przez dziennik elektroniczny do p. Kamili Sobczak do poniedziałku 15.10.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie - informujemy, że jest już aktywna nowa zakładka na naszej stronie: "Rada Rodziców" - dostępna po rozwinięciu zakładki "Szkoła". Informacje Rady Rodziców będą także dostępne z poziomu "Komunikatów bieżących", aby ułatwić do nich dostęp.

Jedną z cech wyróżniających Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie były zajęcia łucznicze, które organizowaliśmy od listopada 2013 roku. W tym czasie wielu uczestników zajęć zostało zarażonych pasją łuczniczą, niektórzy nasi absolwenci mogą poszczycić się już wybitnymi osiągnięciami na skalę kraju, jak choćby Anna Witaszak: 3-cie miejsce na Mistrzostwach Polski w łucznictwie 3D 2015, 3-cie miejsce na Mistrzostwach Polski w łucznictwie 3D 2016, 3-cie miejsce na Mistrzostwach Polski w łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu 2017, czy (legendarny już) Mikołaj Walkowski: Vice-mistrzostwo Polski w łucznictwie 3d 2017, 2-gie miejsce na zawodach w Goraju 2017, 1-sze miejsce w Lęborskim turnieju łuczniczym 2015, 2-gie miejsce na zawodach 3D w Pawłowie 2017, 3-cie miejsce na zawodach w Niezgodzie 2017. Ale to już historia…
Jaka jest dobra wiadomość? Dzięki wieloletniej współpracy z Poznańskim Centrum Łuczniczym oraz klubem Siemowit to co wyróżniało GimKo będzie kontynuowane w SpoKo! Z wielką radością informujemy, że pierwsze zajęcia łucznicze dla uczniów (i uczennic!) Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbędą się już w środę 3 października w godz. 18:10 – 19:00. Zapraszamy stałych bywalców z klas gimnazjalnych oraz wszystkich chętnych z klas IV – VIII. Nie musisz posiadać własnego sprzętu, możesz nie mieć pojęcia o łucznictwie, wystarczy chęć aktywnego i rozwijającego spędzenia wolnego czasu w miłym towarzystwie. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej, a więc zabierz obuwie sportowe. Prowadzą je trenerzy z PCŁ – państwo Monika i Przemysław Walkowscy oraz pan dyr. Wojciech Szulc.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl