Rada Rodziców

1. Spotkanie z właścicielem firmy Cateringowej Dobra Kuchnia i dyrektorem SP1:

• rozmowa o menu i prośba o uzupełnienie informacjami dotyczącymi alergenów, właściciel firmy Dobra Kuchnia deklaruje, że żywi dzieci bezglutenowe i wymagające specjalnych diet (należy zgłosić taką potrzebę bezpośrednio u właściciela firmy - telefon znajduje się na stronie szkolnej, mail: piotr@smacznakuchnia.com.pl);

• zastrzeżenia rodziców co do zgodności menu z przepisami dotyczącymi żywienia dzieci w wieku szkolnym i braku urozmaicenia - odpowiedź właściciela firmy dotycząca kaloryczności: menu dopasowane do przepisów Sanepidu;

• dyskusja;

• potwierdzenie, że został wycofany glutaminian sodu z przypraw;

• rodzice zarzucają brak dostosowania spisu alergenów do poszczególnych dań - prośba o dostosowanie do potrzeb rodziców, gość się zgodził;

• rozmowa o poszczególnych daniach, np. fasolce po bretońsku, surówkach, prośby dotyczący zmiany poszczególnych dań - ograniczenie tłuszczu, brak sosu chrzanowego, urozmaicenie dań, by nie podawać tylko ryżu i ziemniaków, prośba o przywrócenie naleśników;

• RR daje właścicielowi firmy czas do końca pierwszego semestru na wypełnienie ustaleń z dzisiejszego spotkania;

• prośba do dyrektora o przedstawienie szczegółów umowy z firmą - do kiedy jest podpisana, jakie są warunki wypowiedzenia umowy.

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu produktów i przyborów kuchennych na kółko kulinarne dla klas V. Wnioskujący: Ewa Bręcz, Joanna Kaliszan.

• RR jest za dofinansowaniem, prosimy o szczegółowy spis potrzebny do przygotowania kosztorysu, szukamy sponsora na kuchenkę i piekarnik do pracowni.

3. Wniosek o dofinansowanie zakupu materiałów, pomocy, nagród dla uczniów z okazji Pasowania Na Czytelnika odbędzie się u nas w szkole 21.11.2018r. Wnioskujący: Joanna Kaliszan, Ewa Bręcz, Monika Matuszczak - Cierpisz

• ponieważ wniosek został późno dostarczony prosimy o informację, jak sprawa została rozwiązana, czy istnieje możliwość rozliczenie poniesionych kosztów.

4. Wniosek o dofinansowanie organizacji dyskoteki szkolnej - przegłosowane na grupie - formalne zatwierdzenie Wnioskujący: Samorząd Szkolny. Kwota: 500 zł

• wszyscy obecni „za” - 6 osób

5. Wniosek o dofinansowanie zakupu nagród w konkursie kształtującym poczucie świadomości narodowej Wnioskujący: Maja Wrzesińska Hernes. Kwota: 150 zł

• ponieważ wniosek został późno dostarczony prosimy o informację, jak sprawa została rozwiązana, czy istnieje możliwość rozliczenie poniesionych kosztów.

6. Wniosek o dofinansowanie zawodów sportowych Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce ręcznej. Wnioskujący: Aleksandra Stępka. Kwota: 250 zł

• wszyscy obecni „za” pod warunkiem, że mamy możliwość przeznaczyć taką kwotę na wsparcie - weryfikacja konta w dniu jutrzejszym, potwierdzenie poprzez grupę.

7. Wniosek o dofinansowanie wycieczek dla klas Ia i IIb w trakcie egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasisty. Wnioskujący: Eliza Krauze i Beata Adamska. Kwota: 600 zł

• pytanie do dyrektora o plany związane z obligatoryjną nieobecnością w szkole klas I-III podczas egzaminów;

• prośba do wychowawców klas o sprecyzowanie potrzeb

• po uzupełnieniu informacji prośba zostanie ponownie rozpatrzona.

8. Wniosek o dofinansowanie zakupu czekoladowych Mikołajów na Mikołajki - przegłosowane na grupie - formalne zatwierdzenie.

• wszyscy obecni „za” - 6 osób

9. Wolne głosy i wnioski:

- co z kiermaszem;

- ustalenie grupy do zbiórek pieniężnych;

- ponowna prośba o przesyłanie wniosków i protokołów zebrań do wiadomości klas;

- wniosek o ponowne rozpatrzenie możliwości zwrotów części wpłat do klas.

10. Obecni przedstawiciele klas: 1a, 1b - 2 osoby, 4c, 8a, 3g.

sporządziła Dominika Wójcik-Skolimowska, sekretarz RR

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl