Rada Rodziców
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Uchwalamy zmianę dotyczącą zatwierdzania protokołów zebrań RR.
 • Zatwierdzanie odbywać się będzie na bieżąco za zakończenie spotkania.
 1. Wniosek o rozpatrzenie wysokości zwrotu klasom części wpłaconych środków (20%) -

- wnioskujący RR.

 • Wniosek jednogłośnie odrzucono.
 1. Wniosek o zwrot środków za zakupione materiały na Dzień Nauczyciela,

kwota 51,00 zł.

 • Wszyscy obecni na zebraniu głosują „za”.
 1. Zbiórki - wyznaczenie 3 osobowego komitetu do zbiórek na terenie szkoły.
 • Ze względu na niską frekwencję wybór komitetu przełożony został na kolejne zebranie RR.
 1. Wolne głosy i wnioski:

ü  wniosek o zakup piekarnika na potrzeby kółka kulinarnego

 • Przy aktualnym budżecie RR nie jest w stanie pomóc, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców - POSZUKUJEMY DARCZYŃCÓW lub SPONSORÓW.

ü  krytyczny głos na temat cateringu w szkole

 • Wniosek o zaproszenie właściciela firmy na kolejne spotkanie RR.

ü  pytanie o organizację kiermaszu świątecznego

 • Wniosek o zgodę Dyrekcji na organizację kiermaszu świątecznego i rozpoczęcie zbiórki, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę.

ü  wniosek o zamieszczenie regulaminu RR na stronie internetowej szkoły

ü  pytanie o zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu końcowego dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

 1. Obecni przedstawiciele klas: 1a, 1b, 2a, 5a, 5b, 5d, 8a

sporządziła

Dominika Wójcik-Skolimowska,

sekretarz RR

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl