Tutoring indywidualny

REGULAMIN TUTORINGU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZALASEWIE

 

 

1. Główne cele tutoringu:

A) wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności

B) wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy

C) budowanie osobistej ścieżki rozwoju

2. Prowadzący - certyfikowani tutorzy: Anna Andrzejewska, Maciej Chojnacki, Cezary Cieślak, Dagmara Dux, Kamila Gaweł, Marta Guner, Agata Kamińska-Bosy, Karolina Liszka, Monika Matuszczak-Cierpisz, Magdalena Połczyńska, Elwira Socha, Maja Wrzesińska-Hernes, Izabela Zgórska, Agnieszka Zielazek

3. Uczestnicy: Program adresowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.

4. Zasady współpracy:

  •  Termin spotkania ustalany indywidualnie z podopiecznym w dogodnym dla obu stron czasie.
  •  Kontrakt tutorski zawarty między tutorem a podopiecznym, obowiązuje on obie strony.
  •  Pisemna zgoda od Rodziców/Prawnych Opiekunów.

 Zasady rezygnacji umieszczone w kontrakcie.

5. Spotkania:

  •  Spotkania odbywają się raz w tygodniu, cykl z jednym podopiecznym zawiera łącznie 8 spotkań w relacji jeden na jeden.
  •  Czas trwania cyklu tutorskiego to około 8 tygodni.
  •  Tutoriale trwają 45 minut.
  •  Miejsce spotkań to sale Cambridge i Oxford.

6. Program stratuje od trzeciego tygodnia września 2019 r.

7. Dokumentacja formalna wypełniana jest w dzienniku w zakładce dziennik zajęć innych.

8. Relacja z uczniem opiera się na:

• zaufaniu

• szczerości

• odpowiedzialności

9. Podczas wdrażania tutoringu w SP nr 1 w Zalasewie w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 tutorzy wybiorą podopiecznych na podstawie obserwacji i współpracy z innymi tutorami. Od II semestru, to podopieczny będzie miał szansę spotkań z wybranym tutorem.

10. Rodzic może uzyskać informacje od dziecka dotyczące przeprowadzanych tutoriali, w zakresie odpowiadającym uczniowi.

11. Tutora obowiązuje poufność spotkań ze względu na dobro podopiecznego.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl