Komunikaty bieżące

Kilka niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w nowym roku; szatnia została przeorganizowana w taki sposób, by wszyscy uczniowie klas 4-8 mogli pozostawić wierzchnią odzież w bezpiecznym i wydzielonym do tego miejscu, nie ma więc potrzeby upychania kurtek w szafkach na podręczniki i przybory podręczne. Klasy pierwsze otrzymały specjalnie dla nich zamówione nowe szafki na odzież i obuwie usytuowane w dolnym korytarzu południowego skrzydła. Cztery kolejne sale zostały wyposażone w tablice interaktywne, w trzech wymieniono komputery na nowsze, sala nr 6 została wyposażona w meble i sprzęty potrzebne w edukacji wczesnoszkolnej – to dobra informacja dla najmłodszych, nieco gorsza dla starszych uczniów. Jednak pomimo nieustannych braków lokalowych plan lekcji udało się znacznie poprawić w stosunku do roku ubiegłego – zaczynamy o 7:05, kończymy zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowych planów nauczania o 15:25, będzie więc czas na zajęcia uzupełniające i rozwijające. Reorganizacji poddaliśmy kwestię dyżurów nauczycielskich oraz zasady spędzania przerw międzylekcyjnych (duże przerwy to okazja do odpoczynku na świeżym powietrzu – o ile pogoda na to pozwoli). Jak większość z nas pamięta, od kwietnia do czerwca mieliśmy możliwość pilotażowego testowania wybranych firm zajmujących się żywieniem dzieci i młodzieży. W efekcie decyzją Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym cateringiem zajmować będzie się firma Pyszoty, która zadba również o zdrowe przekąski w sklepiku. Szkolna stołówka przeszła renowację – nasze unikatowe graffiti „kopernikańskie” zostało odnowione, usunęliśmy zniszczoną wykładzinę i bufetowe stoliki (cenione przez starszych i uwielbiane przez najmłodszych – jednak w związku z obawami Rodziców klas 1-3 o bezpieczeństwo ich pociech potencjalne zagrożenie zostało wyeliminowane). Zakupiony został szereg nowych pomocy dydaktycznych, co warte pokreślenia – wszyscy uczniowie klas 4-8 otrzymają darmowy dostęp do Matlandii (w końcu matematyka jest królową nauk – tak twierdzą niektórzy :-)), klasy siódme otrzymują także dodatkową godzinę matematyki finansowaną przez organ prowadzący. Uczniów klasy 3b ucieszy z pewnością wiadomość, że będą mieli okazję pracować wg innowacyjnego programu zgłoszonego przez ich wychowawczynię, panią Beatę Adamską. Podobnie wychowankowie klasy 2b – ich z kolei zaangażuje pani Justyna Nowicka w ramach innowacji pod hasłem: „Spoko zakodowani”. Pani Magdalena Ignacik przygotowała dla uczniów klas siódmych i ósmych innowację natury organizacyjnej – chemia odbywać będzie się w dwugodzinnych blokach umożliwiających efektywniejszą aniżeli dotąd realizację ćwiczeń i doświadczeń praktycznych. Nowy koordynator ds. konkursów (p. Ewa Radolak) zadba, by każdy wiedział kiedy, jak i o co walczyć; w tym celu wykorzystamy między innymi nową gablotę przy sali nr 4. Pani Ewa Chudek (nowy nauczyciel wychowania fizycznego) już wkrótce zaproponuje aktywne wykorzystanie pola do mini golfa zarówno uczniom, jak i okolicznym mieszkańcom. Pan Cezary Cieślak przeprowadzi wybory Rzecznika Praw Ucznia (dobrze wybierzcie!) i Samorządu Uczniowskiego (jednego, wspólnego dla całej szkoły – już bez podziałów) a pani Monika Matuszczak-Cierpisz i jej „Komando SPoKo” będą czuwali nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu atrakcji w zmaganiach o tytuł „SPoKO Klasy”. Aż czternastu nauczycieli uzyskało w minionych miesiącach certyfikaty tutorskie, dzięki czemu niebawem prowadzone będą indywidualne zajęcia z uczniami. Więcej informacji już wkrótce…

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl