Krajowa Odznaka Jakości

Projekt realizowany był w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021, a jego realizacja odbywała się w obrębie wszystkich obszarów edukacji poprzez rozmaite aktywności uczniów. Zakładał on podniesienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Celem projektu było poznanie zasad zdrowego żywienia oraz wyrobienie nawyku zdrowego odżywiania. Uczniowie nabyli umiejętność posługiwania się różnymi urządzeniami technicznymi, rozwijali swoją wyobraźnię i twórczość. Poprzez udział w projekcie uczniowie budowali wzajemne relacje w klasie oraz współpracę międzyszkolną, dbali o bezpieczeństwo i higienę pracy. Uczniowie poznali potrawy z różnych regionów Polski, a także różne narzędzia TIK. Część zadań realizowana była w szkole. Uczniowie w zależności od zadań pracowali samodzielnie, a także w małych grupach. Dziecitworzyły filmy dotyczące przygotowania zdrowych soków warzywno- owocowych, robiły zdjęcia przygotowanych potraw, nagrywały mówiące warzywa i owoce. Wykonaliśmy wspólnie wiele prac plastycznych dotyczących zdrowia i zdrowego odżywiania. Uczniowie doskonalili umiejętność orientacji na kartce papieru tworząc mapę ogrodu. Wiele godzin lekcyjnych poświęciliśmy na obliczenia pieniężne oraz tworzenie zdrowych list zakupów. Efektem projektu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie zdrowego odżywiania oraz wyrobienie nawyków prawidłowego odżywiania i stosowanie ich w praktyce.

W ramach projektu powstały:

• Książka kucharska “Zdrowe śniadanie w Kuchcikowej klasie”;

• ogromny zbiór filmowych przepisów “Pyszne soki warzywno - owocowe”.

• “Warzywno-owocowe obrazki talerzowe” - padletowa prezentacja.

• Album: Potrawy z różnych stron Polski zbiór. • Album: “Abecadło warzywno - owocowe”.

• W ramach wspólnego muzykowania partenrzy projektu nagrali wspólnie piosenkę ”Olimpiada w Jarzynowie”.

Na zakończenie projektu dokonaliśmy ewaluacji projektu w postaci prezentacji- quizu oraz pytania otwartego w Answergarden. Uczniom podobały się zadania praktyczne- robienie soków i zdrowych kanapek. Mile wspominamy również nagrywanie piosenki. Spora grupa jako ulubione zadanie wskazała na gadające warzywa i owoce. Nasze działania w ramach projektu nagrodzone zostały Krajową Odznaką Jakości.